EC komt met voorstel voor fair use bij roaming

7 september 2016

europe-phone-300x247De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel gepubliceerd waarbij het basisregels introduceert voor de fair use policy die gaat gelden wanneer in juli 2017 de roamingtarieven binnen de Europese Unie worden afgeschaft. Operators uit de afzonderlijke lidstaten kunnen hier hun eigen fair use policies op baseren.

Met het nu gepubliceerde voorstel wil de EC de operators uit de afzonderlijke lidstaten helpen om minder bang te zijn dat de afschaffing van de roamingtarieven binnen de EU voor hen zal leiden tot veel misbruik. De operators waren namelijk bang dat binnenlandse consumenten dan, door de goedkoopste buitenlandse aanbieder te zoeken, altijd zouden roamen en dat de operators daardoor helemaal inkomsten zouden mislopen. De EC heeft deze mogelijkheid geanticipeerd en komt dus nu met basismaatregelen die fair use echt fair use moeten laten maken en misbuik moet voorkomen. De afzonderlijke operators worden uitgenodigd hierop hun eigen fair use policies verder uit te werken.

roaming_2016_timeline_final_v4

Voorgestelde fair use policy

De door de EC voorgestelde fair use policy gaat uit van een aantal maatregelen. In  de eerste plaats kunnen eindgebruikers slechts 90 dagen gebruikmaken van roaming binnen de lidstaten van de Europese Unie. Na deze 90 dagen moeten eindgebruikers gaan betalen, maar volgens vastgestelde bedragen. Na 90 dagen moeten klanten vervolgens extra kosten betalen, maar deze zullen niet hoger mogen uitvallen dan de door de EC voorgestelde tarieven. Deze tarieven moeten dan een plafond hebben van 4 eurocent er minuut bellen, 1 cent per verstuurde sms en 0,85 cent per geroamde MB.  Veder moet een eindgebruiker die roamt iedere 30 dagen minimaal 1 keer opnieuw inloggen in het land waarin hij zijn mobiele abonnement heeft afgesloten. Op dezelfde dag in- en uitloggen op het thuisnetwerk geldt niet als een dag waarop is geroamd. Eindgebruikers met een prepaid-aansluiting moeten een bepaald gepubliceerd bedrag hebben uitgegeven, voordat zij kunnen roamen binnen de EU. Eindgebruikers die over een ongelimiteerde bundel beschikken, moeten worden toegestaan ten minste het gemiddelde verbruik van alle eindgebruikers met dat tarief te gebruiken.

Contracten
Tot slot zijn operators gemachtigd om in de contracten van mobiele abonnementen vast te leggen dat zij de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen tegen misbruik van roaming, zoals het gebruik van meerdere simkaarten op door dezelfde abonnee, het inactief zijn van simkaarten en het klonen van simkaarten.

Advertenties