IHS Markit: Discussie over definitie 5G geopend

31 augustus 2016

5G-1c1ac590182d84d3c2d03887ca015e5Nu 5G de komende jaren zeer belangrijk gaat worden, is volgens een onderzoek van IHS Markit de discussie over wat 5G eigenlijk is flink losgebarsten. Wel zijn potentiële gebruikers erover eens dat het Internet of Things (IoT) de belangrijkste user case gaat worden.

 

 

De discussie over 5G is dit jaar volledig losgebarsten, als het aan het onderzoek van de marktspecialisten ligt. Zeker nu de eerste ontwikkelingen voor deze nieuwe mobiele technologie op stapel staan met de eerste commerciële tests in 2017-2018 en uiteindelijke uitrol vanaf 2020. Uit het onderzoek van de marktspecialisten komt naar voren dat 54 procent van de respondenten vindt dat 5G een evolutionaire ontwikkeling is van LTE, LTE-Advanced (LTE-A) en LTE-A Pro. De overige respondenten vinden 5G een revolutionaire ontwikkeling. In hun ogen is 5G een compleet nieuwe technologie die verder afgaat van draadloze toepassingen. Opvallend is wel dat driekwart van de respondenten aangeeft dat 5G tegelijkertijd aanwezig moet zijn met LTE-A en LTE-A Pro. Hieruit volgt dat daardoor het evolutionaire kamp een voorsprong heeft op de revolutionaire stroming.

582965

Opinie onderzoekers
De onderzoekers van IHS Markit komen in het 5G-debat echter wel voor hun mening uit. Zij vinden, op basis van hun gegevens, dat 4G uiteindelijk niet zal uitgroeien tot een technologie die voldoet aan de vereisten van 5G. In hun ogen vereist 5G een totaal nieuwe  radio access technologie (RAT)-architectuur. Volgens hen gaat 4G zich verder doorontwikkelen als technologie naast 5G en zal door deze laatste niet worden opgevolgd.

IoT belangrijkste eindtoepassing
Waar respondenten het wel grotendeels over eens zijn, is het Internet of Things (IoT) als meest verwachte gebruikte toepassing voor 5G. Van de respondenten vindt 79 procent dat IoT de top eindgebruikertoepassing is voor 5G. In 2015 was dit percentage nog 55 procent. 5G-netwerken moeten daarom ontworpen worden om een zo goed mogelijke IoT-connectiviteit te leveren, zo besluiten de onderzoekers.

Advertenties