Organisaties nemen vaak bewust mobiele beveiligingsrisico’s

22 augustus 2016

BYOD3Bedrijven beperken soms bewust de beveiliging van mobiele apparatuur binnen hun bedrijfsomgeving om personeel tevreden te houden en het voorkomen van een negatieve uitwerking op de productiviteit. Dit constateert Blackberry in een recent onderzoek. Paradoxaal genoeg zijn zij zich wel bewust van de grote beveiligingsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt.

 

Uit het onderzoek van de smartphonefabrikant onder 1.000 leidinggevenden blijkt dat ongeveer 82 procent van de bedrijven vindt dat een strenge beveiliging van persoonlijke mobiele devices op de werkvloer contraproductief is door frustraties van werknemers. Ook zou daardoor de productiviteit een gevaar lopen in plaats van dat die wordt verbeterd, aldus de onderzoekers. BYOD neemt binnen bedrijven flink toe en dat leidt voor leidinggevenden tot nachtmerries over de beveiliging. De helft van de respondenten geeft aan vaker te maken te krijgen met beveiligingsproblemen door BYOD op de werkvloer. Ongeveer 44 procent geeft aan dat het toepassen van strenge beveiliging ertoe leidt dat werknemers minder productief worden.

Wel beveiligingsstrategie
Paradoxaal genoeg geeft 73 procent van de respondenten aan dat hun bedrijf een beveiligingsstrategie heeft voor het gebruik van mobiele devices op de werkvloer. Maar slechts 3 procent geeft aan zeer strenge maatregelen te hebben. Een belangrijke reden voor het nemen van beveiligingsrisico’s is de groei van BYOD voor zakelijk gebruik binnen bedrijven. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan, ondanks de risico’s, hiervoor geen beleid te hebben. Bedrijven kunnen vaak geen onderscheid maken tussen privé gebruikte apps en zakelijk gebruikte apps op de devices van werknemers.

Verstoorde balans
Hierdoor, aldus Blackberry, is de balans tussen mobiele beveiliging en productiviteit van de medewerkers ernstig verstoord. Ongeveer 86 procent van de ondrvraagde managers vindt dat het niveau van de mobiele beveiliging in hun bedrijf niet afdoende. De helft van de respondenten verwacht hierdoor in de komende tijd een toename van het aantal beveiligingsinbreuken. De fabrikant stelt dat managers hun medewerkers ervan moeten doordringen dat een effectieve mobiele beveiliging niet de productiviteit beperkt, zoals ze nu denken, maar juist bevordert.

Advertenties