EC pakt aanbieders van OTT-telecomdiensten aan

17 augustus 2016

10148De Europese Commissie gaat bekijken of OTT-diensten als Skype en WhatsApp volden aan de regelgeving voor het creëren van een Digital Single Market. Dit bericht de Financial Times. Volgens de EC wordt dit op dit moment onderzocht, maar zijn er geen maatregelen genomen.

 

De Europese Commissie wil, zo bericht de Britse zakenkrant, een gelijk speelveld creëren voor zowel bestaande leveranciers van telecomdiensten en nieuwe, OTT, aanbieders.  Daarom gaat de EU waarschijnlijk vanaf september OTT-spelers nieuwe maatregelen opleggen, zoals op het gebied van privacy. Hiervoor wordt nu onderzoek gedaan. Bedrijven die worden onderzocht, zijn vooral actief op het terrein van sms-diensten en messaging, zoals Skype en WhatsApp. Op dit moment vallen deze door derden geleverde diensten nog niet onder EU-regelgeving.  opleggen aan OTT-aanbieders. De voorgenomen maatregelen moeten bestaande Europese leveranciers van telecomdiensten, zoals de operators, als muziek in de oren klinken. Zij klagen al geruime tijd over oneerlijke concurrentie binnen de EU. Diensten als Skype en WhatsApp vallen vaak niet onder EU-regelgeving, terwijl in alle lidstaten de opeartors wel aan regelgeving onderhevig zijn.

Europe-770x285

Beveiliging en privacy
Het onderzoek van de EC richt zich vooral op het gebied van beveiliging en privacy. De EC  bekijkt nu hoe de genoemde bedrijven omgaan met verzoeken van Europese veiligheidsinstanties voor het ter beschikking stellen van gegevens uit het dataverkeer en hoe deze bedrijven omgaan met het te gelde maken van gebruikersgegevens. In september moet uit dit onderzoek nieuwe regelgeving volgen.

Reactie Europese Commissie
Volgens een woordvoerster van de EC kan nog niet echt gesproken worden van het maken van een gelijk speelveld, maar wordt bevestigd dat aanbieders van zogenoemde OTT-diensten onder de loep zullen worden genomen als het gaat om gelijkwaardige concurrentie met bestaande partijen. De EC wil kijken naar de toenemende belangrijke positie die deze aanbieders, vooral als het gaat om sms- en messagingdiensten, innemen in het huidige aanbod binnen de EU. Zij kijken daarbij of diensten als Skype en WhatsApp als volwaardige alternatieven kunnen worden beschouwd voor traditionele communicatiediensten. Ook kijken of door deze diensten de regelgeving moet worden aangepast om duidelijke en aansluitende bescherming voor consumenten te kunnen bieden en er zeker van te zijn dat regeluring de marktwerking niet verstoort.

Advertenties