Onderzoek: Uploadsnelheid weinig bekend bij Nederlandse consument

19 juli 2016

Internet SpeedNederlandse internetgebruikers weten vaak wel wat de downloadsnelheid is van hun vaste internetverbinding, maar niet die van de uploadsnelheid. Dit constateerden de marktspecialisten van Telecompaper recent in een onderzoek.

Volgens de marktspecialsiten heeft 61 procent van de onderzochte Nederlandse consumenten geen enkel idee over de uploadsnelheid van hun vaste internetverbinding. Opvallend is dat vooral eindgebruikers van een kabel- of een op DSL gebaseerde vaste internetverbinding aangeven dat zij niet weten hoe snel hun uploadsnelheid is. De percentages zijn hiervoor respectievelijk 61 en 62 procent. Bij eindgebruikers van een glasvezelverbinding ligt dit percentage lager; op 52 procent.

Bekende snelheden
Respondenten die wel aangaven hun uploadsnelheid te geven, kwamen uit op een gemiddelde uploadsnelheid van 14 Mbps. In 2015 was dit nog 15 Mbps en in 2012 nog 10 Mbps. Meer specifieke detail zijn dat 13 procent van de respondenten aangeeft een snelheid van 11 tot 20 Mbps te hebben. Daarnaast geeft 15 procent een uploadsnelheid van 1 tot Mbps. Slechts 1 procent geeft aan een snelheid van 500 mbps of meer te hebben. Opvallend is verder dat glasvezeleindgebruikers aangeven dit jaar een lagere uploadsnelheid te hebben dan in 2015; 61 Mbps tegenover 74 Mbps. De onderzoekers geven hiervoor als mogelijke reden dat er veel meer nieuwe glasvezelgebruikers zijn die met een instappakket beginnen. Dit zou dan de gemiddelde snelheid statistisch omlaag halen.

Toekomstige wensen

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor de toekomst ongeveer 25 procent van de respondenten heeft aangegeven een uploadsnelheid van 50 Mbps of meer nodig te hebben. In 2015 was dit nog 21 procent. 4 procent van de respondenten geeft aan deze snelheid binnen twee jaar nodig te hebben. In 2015 was dit nog 6 procent. Respondenten geven, desgevraagd, ook aan dat zij vaak niet weten of zij een hogere downloadsnelheid willen hebben. 50 procent gaf aan dit niet te weten. Telecompaper geeft als mogelijke reden hiervoor dat al enige tijd streamen populairder is dan downloaden. Daarom zouden veel respondenten niet weten of zij een hogere downloadsnelheid nodig hebben.

Advertenties