Home > Branchenieuws, Europese zaken, Juridische zaken, Mobiele diensten, Mobiele markt, Mobiele operators, Mobiele toepassingen, Wet- en regelgeving > Onderzoek: Consolidatie in telecomsector leidt tot hogere prijzen

Onderzoek: Consolidatie in telecomsector leidt tot hogere prijzen

11 juli 2016

Consolidation-ServiceEen sterkere consolidatie in de telecomsector, een wens van veel operators in Europa, leidt niet echt tot de gewenste daling van de prijzen. Dit constateren medewerkers van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een recent wetenschappelijk artikel.

 

In een recent artikel in het blad Economisch Statistische Berichten onderzochten de ACM-mdewerkers Robert Stil en Ron Kemp de claim van telecomoperators dat meer consolidatie in de markt betekent dat hoewel prijzen van de diensten kunnen stijgen, door meer investeringen consumenten beter af zijn. Toezichthouders vinden echter dat verdere concentratie moet worden voorkomen omdat daardoor de concurrentie wordt beperkt en prijzen hoog blijven. Het onderzoek van beide auteurs richtte zich op de vraag of claim van de operators over vergaande consolidatie, bijvoorbeeld door een fusie van bijvoorbeeld vier naar drie aanbieders gaan,  daadwerkelijk opgaat.

Nederlands voorbeeld
Als voorbeeld onderzochten beide experts een fusiegeval in Nederland, de fusie tussen T-Mobile en Orange in 2007. Dit was de enige fusie tussen twee telecomoperators in Europa van de afgelopen jaren die door de Europese Unie onvoorwaardelijk werd goedgekeurd. De Europese Unie legde in dit geval geen voorwaarden op, omdat het ervan uit ging dat de concurrentiedruk van MVNO’s op de Nederlandse markt voldoende zou zijn om eventuele negatieve prijseffecten  van de verdere concentratie te voorkomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat in het algemeen de prijzen in Nederland na deze fusie zijn toegenomen. De onderzoekers stellen dat de fusie dus een anti-competitief effect heeft gehad. Daarnaast is de verwachte concurrentiedruk van MVNO’s onvoldoende gebleken om de prijsstijgingen te voorkomen. Ook blijkt uit ander onderzoek dat er tegenover deze prijsstijging geen duidelijke stijging is waargenomen van investeringen in Nederland.

422-425-stil-figuur1

Conclusies
De onderzoekers concluderen dat voorlopig de claim van telecomoperators dat consolidatie leidt tot lagere prijzen en meer investeringen niet opgaat. Telecomoperators moeten deze claim nog beter onderbouwen voordat zij gelijk krijgen. Tot die tijd moet de lijn van de Europese Commissie door consolidatie op de telecommarkt tegen te gaan of onder zeer strikte voorwaarden, worden gevolgd.

Advertenties