Europese telecomopeartors komen met gezamenlijke 5G-aanpak

11 juli 2016

telecoms-sector-in-europeDe gezamenlijke Europese telecomoperators hebben aan de Europese Commissie een gezamenlijk plan gepresenteerd over de uitrol van 5G binnen de lidstaten van de Europese Unie de komende jaren. In ruil willen zij wel aanpassingen van de regelgeving en financiële steun.

 

De gezamenlijke Europese telecomoperators, waaronder KPN in Nederland, hebben hun visie op de uitrol van 5G in de Europese Unie gepresenteerd in hun 5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe. In dit document stellen zij onder meer een tijdpad voor, komen met testprojecten en gebruikstoepassingen. Het tijdspad voor de uitrol van 5G moet starten in 2017. Vanaf dat moment gaan de operators internationale testprojecten opzetten. Zodra de standaardiseringorganisatie op telecomgebied 3GPP de 5G-standaard definitief heeft vastgesteld, waarschijnlijk in 2018, zullen de eerste testtrajecten  met eindgebruikers gaan plaatsvinden. Ook beloven zij, as eerst aan voorwaarden is voldaan, om in minstens een stad in ieder EU-land een 5G-netwerk op te bouwen. De gezamenlijke telecomoperators noemen in hun manifest ook enkele gebruikscases voor 5G die zij op het oog hebben. Dit zijn onder meer toepassingen voor de automotive-sector, eHealth-toepassingen, transport- en logistiek, publieke veiligheid, smart grids, smart city-projecten en media- en entertainmenttoepassingen.

 

5G

Voorwaarden en ondersteuning
De telecomoperators stellen echter wel dat voor niets alleen de zon opkomt. Zij vragen van de Europese Unie op zijn beurt ook een aantal maatregelen en toezeggingen. Belangrijk hierbij is financiële steun uit onder meer EU-fondsen. Met dit geld moeten bijvoorbeeld grootschalige demonstratieprojecten worden gefinancierd. Ook moet de EU geschikt spectrum vrijmaken en tegen 2020 geharmoniseerde licenties krijgen in de 700 MHz, de 3, 4-3 en 8 GHz en hogere frequenties als de 24 GHz. Ook op reguleringsgebied moet er veel gebeuren. De operators vragen een einde aan veel ex-ante regulering om te kunnen investeren in glasvezel en 5G. Ook moet de rest van de regulering zich richten op de retailmarkten. Op deze manier kunnen de operators eenvoudiger hun netwerken met elkaar gaan delen, en samen gaan investeren in private overeenkomsten met een lange looptijd. De operators kunnen zo, volgens hen, weer meer investeren in toegang en infrastructuur. Verder stellen de operators dat de Europese regelgeving voor netneutraliteit de ontwikkeling van 5G kan belemmeren. De operators willen graag speciale diensten aanbieden voor industriële toepassingen, maar door deze nog onduidelijke regelgeving is het niet zeker of dit wel kan. Ook hebben de operators in hun 5G-maifest veel aandacht voor network slicing, maar de huidige regelgeving van de pan-Europese toezichthouder Berec is hiervoor voorlopig nog veel te streng. Dit schrikt de operators af om zich op dit gebied veder gezamenlijk te ontwikkelen.

Reactie Europese Commissie
In een eerste reactie geeft verantwoordelijk eurocommissaris Oettinger aan blij te zijn met de voorstellen vanuit de Europese telecomoperators. Hij geeft aan dat de voorstellen worden meegenomen in de voorbereiding voor de definitieve plannen. Vandaag sluit de publieke consultatie over 5G die eerder was aangekondigd.

Advertenties