EZ: Roamingtarieven buiten EU veel te hoog

5 juli 2016

roaming-ITUHet Ministerie van Economische Zaken bevestigt dat de roamingtarieven buiten de Europese Unie erg hoog zijn. Dit in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Toch gaat het ministerie hiervoor geen maatregelen nemen.

 

In antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Jacobi en Oosenburg (beiden PvdA) en Mulder (CDA) stelt verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken dat inderdaad de roamingtarieven voor mobiel bellen en internetten buiten de Europese Unie nog steeds te hoog zijn. Binnen de EU zijn de roamingtarieven aan maximale prijsplafonds gebonden en worden binnenkort zelfs helemaal afgeschaft. Daarbuiten staat het, aldus het ministerie, operators vrij om zelf roamingtarieven te berekenen. En deze tarieven zijn aanzienlijk hoger dan die binnen de EU en verschillen van land tot land.

Geen actie
In de beantwoording van de vragen geeft de minister aan dat bovenstaande situatie absoluut onwenselijk is, maar dat hij hier weinig tot niets aan kan doen. Hij wil daarom lokale operators niet gaan verplichten om deze tarieven van buien de EU te gaan aanpassen of te maximaliseren. Dit geeft volgens hem problemen voor de operators zelf die ook moeten betalen aan door eindgebruikers bezochte netwerken buiten de EU voor doorgifte. Door nu vaste prijzen te berekenen zouden de telecomoperators zelf in een verliesgevende positie komen. Daarom doet ook de Europese Commissie geen voorstellen om roaming buiten de EU te maximaliseren. Ook wil Kamp de Telecomwet niet op dit gebied aanpassen. Hij vindt dat hiervoor gezamenlijk Europees beleid moet komen, bijvoorbeeld door onderhandelingen binnen de Interational Telecommunications Union (ITU) van de Verenigde Naties of via de handelsverdragen binnen de World Trade Organization (WTO).

Regelgeving en onderhandelingen lastig
Ook binnen deze internationale organisaties wordt het lastig, zegt de minister. De ITU geeft bijvoorbeeld aan dat het nu niet haalbaar is om internationale verdragsregels te naken over de verlaging van de roamingtarieven. Dit vanwege de vaak te grote verschillen tussen landen op het punt van economische ontwikkeling, marktstructuur en nationale wetgeving. Wel ziet de ITU kansen voor bilaterale of regionale roamingafspraken. Ook de WTO heeft aandacht voor internationale roaming. Binnen de onderhandelingen over een internationaal verdrag over de handel in diensten (TISA) wordt ook geprobeerd een inspanningsverplichting op te nemen voor de verlaging van de internationale roamingtarieven. De EU echter heeft vooralsnog in internationale handelsonderhandelingen gepleit voor harde afspraken voor het verlagen van de roamingtarieven. Dit komt, zo besluit Kamp, onder meer door de weerstand die hierover  bij landen, binnen en buiten de EU, bestaat. Di zijn vaak landen met veel inkomend en uitgaand reisverkeer en waarvan de telco’s vaak nog in handen van de overheid zijn. Deze landen hebben geen belang bij het verlagen van de wholesale roamingtarieven.

Advertenties