Gartner: Bedrijven geven te weinig uit aan ontwikkeling van mobiele apps

29 juni 2016

enterprise-mobile-appsBedrijven wereldwijd ontwikkelen zelf te weinig mobiele apps voor hun eigen zakelijke bedrijfsvoering. Dit concluderen de specialisten van Gartner in een onderzoek. Dit staat in schril contrast met de toenemende vraag. Snelle actie is daarom geboden.

 

Uit het onderzoek van de marktspecialisten blijkt dat bedrijen zelf nog te weinig zakelijke mobiele apps ontwikkelen die zij kunnen inzetten in hun bedrijfsomgeving. Dit terwijl de vraag naar mobiele apps van bedrijven voor dit soort toepassingen hoog is. De onderzoekers stellen dat 42 procent van de onderzochte bedrijven, in 2015 nog 31 procent, dit jaar wel meer geld wil uitgeven aan de ontwikkeling van eigen mobiele apps, maar dat de ontwikkelbudgetten voor mobiele juist zijn gedaald. In 2016 is dit 10 procent van het app-ontwikkelingsbudget, terwijl dit vorig jaar nog op 12 procent lag. Voor veel organisaties is dus het ontwikkelen van zakelijke mobiele apps geen prioriteit. Dit is opmerkelijk omdat de vraag naar mobiele apps binnen bedrijven juist toeneemt.

Eigen ontwikkeling populair
Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven graag eigen speciale mobiele apps willen ontwikkelen, in plaats van dat zij aanpasbare mobiele apps naar hun eigen wensen inrichten of apps bouwen op basis van standaard templates. Belangrijkste reden hiervoor is dat bedrijven eigenlijk standaard zelf mobiele apps ontwikkelen voor hun eigen toepassingen. Ook kiezen veel bedrijven niet voor het doorontwikkelen van bestaande commerciële apps. Dit omdat doorontwikkeling nog veel energie vergt, onder meer door het moeilijk kunnen integreren van de back-end databases en het koppelen van andere bedrijfskritische applicaties aan de mobiele front-end. Ook zijn IT-afdelingen vaak niet in staat om de juiste expertise te hebben om dit te kunnen doen en gebruiken veel afdelingen weer andere apps vanwege bedrijfstoepassingen en beveiligingsmaatregelen.

Actie gebaat
Ondanks al deze moeilijkheden, vinden de specialisten van Gartner dat bedrijven er goed aan doen zich meer in te zetten om mobiele apps te ontwikkelen. Vooral omdat BYOD binnen bedrijven, ook op app-gebied, steeds verder oprukt. Dit legt op IT-afdelingen meer druk om toch met de juiste mobiele apps te komen, zodat medewerkers deze op de werkvloer kunnen gebruiken. Bedrijven doen er daarom goed aan, om de ontwikkeling van rogue mobiele apps en de fragmentatie van het app-beheer te voorkomen, om een eigen zakelijke app store op te zetten. De onderzoekers concluderen dat dit het beste middel is. Bij bedrijven die een dergelijke app store hebben, staan er gemiddeld 26 mobiele apps in de store. Een derde van deze apps is custom built. De rest, twee derde, zijn standaard apps van andere leveranciers, zoals Box, Evernote en SAP Fiori

Advertenties