Onderzoek: Financiën grootste risicofactor voor telecomoperators

22 juni 2016

1781-89e1295b996b868d7a76271573017063Telecomoperators zien financiële zaken als de grootste risicofactoren voor hun bedrijfsvoering. Dit stellen onderzoekers van accountants- en advieskantoor BDO in een recent onderzoek. Veiligheid, klanttevredenheid en technische factoren lijken voor telco’s van minder belang te zijn.

Uit het onderzoek van het internationale accountants- en advieskantoor komt naar voren dat ’s werelds grootste vaste en mobiele telecomoperators vooral bang zijn voor de financiële risico’s die zij kunnen lopen. Van de 60 respondenten geeft 82 procent aan dat financiële onderwerpen voor hen de top drie van risicofactoren vormen. Het gaat hierbij om de volgorde van koersfluctuaties van valuta, de rentetarieven en het hebben van voldoende liquiditeit. De eerste twee risico’s hebben te maken met het internationale speelveld van veel operators. De laatste factor, cash flow, heeft te maken met het feit dat operators constant moeten investeren in hun netwerken en in nieuwe technologie om nieuwe markten aan te boren en te kunnen concurreren. Tot slot geeft drie kwart van de respondenten, 75 procent, aan dat zij toegang tot geld als een belangrijke risicofactor zien.

BDO-top-ten-risks

Overige risicofactoren

Naast financiële risico’s gaven de respondenten ook aan dat er andere factoren zijn die hen verontrusten. Zo geeft 60 procent aan de toenemende concurrentie als een risico te zien. Ook vindt iets meer dan de helft aan, 55 procent, de snelle opkomst van nieuwe technologie een risico. Opvallend geeft minder dan de helft, 42 procent, aan cyberbeveiliging en hackers als een risico voor hun bedrijfsvoering te beschouwen. Eveneens 42 procent geeft aan beducht te zijn voor macro-economische gevolgen als een economische crisis en de invloed van wet- en regelgeving. Tot slot geeft maar 33 procent aan het handhaven van privacy als een risico voor hun bedrijfsvoering te zien.

Constant aanpassen
Volgens BDO is het duidelijk dat financiën voor telco’s steeds belangrijker zijn en dat dit kan uitmaken of zij al dan niet in een sterk concurrerende markt kunnen overleven. Niet alleen op het gebied van financiën zullen ze moeten zien te overleven, maar ze zullen, aldus de experts, ook creatief moeten zijn op andere terreinen. De onderzoekers stellen dat telco’s wereldwijd dit al doen. Bijvoorbeeld door het omarmen van nieuwe ideeën over het uitbuitten van hun bestaande infrastructuur, betere financiële planning een sterk verbeterde cyberbeveiliging. Wel moeten zij, zo besluit de accountants- en adviesorganisatie, bereid zijn om zich constant aan te passen aan wat de markt van hen vraagt.

Advertenties