Brexit heeft ook gevolgen voor Britse telecomsector

20 juni 2016

Economist-brexit-770x285Een mogelijke stap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft gevolgen voor de Britse telecomsector en eindgebruikers. Telecoms.com keek naar een tweetal rapporten met mogelijke effecten van een Brexit.

Komende donderdag gaan de Britten naar de stembus voor het referendum over het al dan niet uitstappen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daarom onderzocht de telecomwebsite wat de gevolgen zijn voor de Britse telecomsector bij een mogelijke Brexit. Hiervoor bekeken zij een tweetal rapporten van de Economist Intelligence Unit (EIU) en van de economische en financiële consultants van Oxera.

Weinig impact
Uit het rapport van de EIU blijkt dat in eerste instantie een Brexit weinig zware gevolgen heeft voor de Britse telecomsector. De experts stellen dat de gevolgen voor de telecomsector in de eerste plaats gaan over regulering en de roamingtarieven. Bovendien is het moeilijk hoeveel verdagen, overeenkomsten, afspraken worden gemaakt bij een Brexit en hoe de pan-Europese regelgeving zal worden opgelost, zodat het moeilijk valt te voorspellen of ook de Britse telecomsector evenveel zal moeten inleveren als andere sectoren. Dit komt omdat telecom zich veel meer op een nationaal valk afspeelt; consumenten hebben vrijwel alleen met operators in hun eigen land te maken. Bovendien heeft de handel in telecomproducten weinig invloed op het hele import- en exportsysteem. Wel zijn er, volgens de EIU, nog wel zaken als de Digital Single Market en de roamingtarieven op te lossen. Aangezien roaming binnen de EU nagenoeg is verdwenen, vragen de specialisten van de EIU zich af of de Britse telecomtoezichthouder zich hieraan wil blijven committeren of dat roamingtarieven weer terugkomen.

Britse consumenten delven onderspit
Uit de conclusies van de experts van Oxera komt echter naar voren dat Britse telecomconsumenten een prijs gaan betalen voor de Brexit. Volgens hen zijn het vooral de Britse telecomoperators die gaan profiteren. Zij stellen dat blijven in de EU Britse operators tot 500 miljoen Britse Pond per jaar gaat kosten vanwege nieuwe EU-wetgeving. Wanneer het VK niet in de EU blijft, kunnen deze uitgaven natuurlijk worden bespaard. Hier tegenover staat dat wanneer de roamingtarieven niet worden afgeschaft, de Britse operators meer gaan verdienen aan hogere beltarieven. Bellen, het downloaden van data en sms-versturen worden na 2017 goedkoper wanneer er geen Brexit plaatsvindt. Volgens Oxera zijn de gevolgen voor de Britse telecomsector en de consumenten, welk scenario ook wordt gevolgd, groot. Telecoms.com constateert tot slot dat er zoveel variabelen zijn, dat het nu nog te vroeg is om aan te geven wat er precies gaat gebeuren na het referendum. We voorspellen zij een periode van grote economische en politieke chaos na een keuze voor een Brexit, maar misschien zijn op den duur zaken wel verbeterd.

Advertenties