Europese telecomtoezichthouder komt met voorstel regelgeving netneutraliteit

9 juni 2016

europe-phone-300x247BEREC heeft een voorstel gepubliceerd voor de regelgeving rondom netneutraliteit binnen de lidstaten van de Europese Unie.

 

In het voorstel komt de Europese telecomtoezichthouder met een aantal voorstellen voor regelgeving die de nieuwe verplichte netneutraliteit binnen de afzonderlijke lidstaten in goede banen moet brengen. Het gaat hierbij voorlopig nog om een voorstel. BEREC zoekt nu input van diverse belanghebbenden om de regelgeving die de nationale telecomtoezichthouders straks moeten gaan handhaven verder te definiëren. De toezichthouder streeft ernaar om aan het einde van de maand augustus met definitieve regelgeving te komen.

Onderdelen regelgeving
In het nu ter consultatie staande voorstel stelt de Europese telecomtoezichthouder onder meer dat restrictieve maatregelen van internetaanbieders, zoals congestiebeheer, alleen maar moeten worden gebruikt als er sprake is van netwerkopstoppingen. De toezichthouders van de lidstaten moeten er daarom goed op toezien dat netwerkbeheer niet wordt ingezet om netneutraliteit te omzeilen. Een andere aanbeveling is dat ISP’s actief maatregelen mogen nemen om malware te bestrijden, zoals het tegengaan van DDos-aaanvallen, het bestrijden van virussen en spam. Wanneer ISP’s dit doen, krijgen ze een uitzondering om de integriteit van hun netwerken te bewaren. BEREC vindt dat deze uitzonderingsmaatregel ook streng door de afzonderlijke toezichthouders moet worden gehandhaafd.

Advertenties