Ericsson: Internet of Things wordt dominante mobiele toepassing

3 juni 2016

IoT1Het Internet of Things (IoT) wordt binnen een aantal jaar de voornaamste mobiele toepassing. Dit concluderen de onderzoeksexperts van de Zweedse netwerkleverancier Ericsson in hun meest recente Mobility Report. Mobiele breedband en mobiel dataverkeer blijven ook toenemen.

In de meest recente editie van het Ericsson Mobility Report stellen de onderzoekers dat over vijf jaar, in 2021, 16 miljard mobiele toepassingen onderdeel uitmaken van het Internet of Things (IoT).In totaal zijn er in dat jaar 28 miljard devices met het internet verbonden. Tussen 2015 en 2021 groeit het aantal met het IoT verbonden toepassingen jaarlijks met 23 procent. Mobiele IoT-toepassingen zijn hiervan het grootste groeisegment. Tegen 2018, zo voorspellen de experts, zal het aantal IoT-verbindingen dat van mobiele telefoons voorbij gaan.

 

Ericsson

Reden groei IoT
Volgens de experts van Ericsson is de belangrijkste reden achter de groei van met het IoT verbonden toepassingen dat op dit moment de kosten dalen en dat er voor het IoT steeds meer innovatie komt wat betreft toepassingen. Bovendien zal de komst van mobiele 5G-netwerken er tegen 2020 ervoor gaan zorgen dat er meer mogelijkheden komen die belangrijk zijn voor het IoT, zoals network slicing en de mogelijkheid om meer devices te verbinden dan op dit moment mogelijk is. De experts constateren verder dat West-Europa de meest dominante markt wordt als het om IoT-toepassingen gaat. Het aantal met het IoT verbonden devices in deze regio groeit tot 2021 met maar liefst 400 procent. Belangrijkste katalysatoren hiervoor zijn regelgeving, de opkomst van slimme energiemeters en een toenemende vraag van met het internet verbonden auto’s door de verplichting van eCall vanaf 2018.

Rest van mobiele markt
Hoewel het IoT dus duidelijk de belangrijkste mobiele ontwikkeling voor de komende vijf jaar is, geven de specialisten van Ericsson aan dat ook andere mobiele trends duidelijk toenemen. Zo neemt het aantal smartphone-abonnementen nog steeds toe en zal in het derde kwartaal van dit jaar het aantal feature phones voorbijstreven. Tegen 2021 zal het aantal smartphone-abonnementen zijn verdubbeld naar 6,3 miljard van 3,4 miljard nu. Op dit moment zijn er wereldwijd 5 miljard unieke mobiele eindgebruikers. Inherent aan deze ontwikkeling neemt ook het aantal eindgebruikers van mobiele breedband toe. Ook het mobiele dataverkeer blijft maar toenemen. Tussen Q1 2015 en Q1 2016 groeide het mondiale mobiele dataverkeer al met 60 procent. Dit komt, aldus Ericsson, door de toename van het aantal smartphones en een toename van het mobiele datagebruik per eindgebruiker. Tegen het einde van 2021 is 90 procent van het mondiale mobiele dataverkeer afkomstig van smartphones. Tot slot blijkt dat de meest gebruikte mobiele technologie op dit moment nog steeds GSM/Edge is. Tegen 2019 is deze mobiele technologie voorbij gestreefd door LTE. Tegen die tijd zijn er, aldus het Mobility Report, wereldwijd 4,3 miljard LTE-abonnementen.

Advertenties