GSMA: Europa moet weer leidende telecompositie krijgen

2 juni 2016

europe-light-up-580x358Brancheorganisatie GSMA wil graag dat Europa, in dit geval de Europese Unie, nieuwe maatregelen neemt om weer een leidende rol binnen de mobiele sector te spelen. Hiervoor presenteert de brancheorganisatie een roadmap die de Europa zou moeten nemen om dit te realiseren.

De brancheorganisatie voor de telecomsector presenteerde onlangs een beleidsplan met zeven noodzakelijke stappen die Europa weer een leidende rol moet geven binnen de mondiale telecomsector. Door de toenemende vraag naar 4G-diensten in de regio en de komst van 5G, vindt de brancheorganisatie dat Europa deze leidende rol weer op zich kan nemen en mobiele verbindingen kan bieden aan alle inwoners. We vindt de GSMA dat Europa hiervoor zijn telecomregelgeving een reset moet geven, zodat investeerders worden aangetrokken en daarnaast de uitrol van geavanceerde mobiele netwerken en toepassingen moet stimuleren voor industriële sectoren en publieke diensten. Om de uitrol van 4G bij te houden en een leider te worden op het gebied van 5G, is het daarom erg belangrijk, zo stelt de brancheorganisatie, om het telecombeleid fundamenteel te veranderen.

Voorgestelde oplossingen
In het beleidsstuk komt de GSMA met een aantal punten waaraan Europa zou moeten voldoen om het bovenstaande ideaal te verwezenlijken. In de eerste plaats moet het EU telecomraamwerk flink op de schop en zich gaan richten op investeringen en duurzame concurrentie. Hierdoor krijgen eindgebruikers op de langere termijn meer voordelen. Toezichthouders moeten daarom groei, innovatie en investeringen in de telecommarkten actief gaan stimuleren. Ten tweede moeten de Europese beleidsmakers zich minder gaan richten op mobiele diensten, deze dereguleren, en de beleidsvorming rondom spectrum gaan herzien. Vooral op het gebied van licenties voor spectrum kan veel worden aangepast, zodat er uiteindelijk een efficiënte spectrumallocatie ontstaat. Ook moeten de rechten voor spectrumgebruik worden aangepast, zodat eigenaren van spectrum deze kunnen inzetten, al dan niet met subsidie, voor het leveren van openbare diensten.

Overige initiatieven
Ook wil de GSMA dat de Europese beleidsmakers ervoor gaan zorgen dat de koste in de mobiele sector omlaag gaan. Vooral die van de uitrol van mobiele netwerken. De Europese Commissie moet daarom gaan onderzoeken hoe de kosten voor de uitrol van mobiele netwerken, de kosten van sites, spectrum, heffingen en belastingen omlaag kunnen worden gebracht. Ook moet de pan-Europese telecomtoezichthouder BEREC het voortouw moeten nenem bij het ontwikkelen van draagvlak voor voordelen van hoogpresterende markten. Daarnaast moeten andere telecomtoezichthouders de voorraad aan spectrum vergroten zodat er geen spectrum caps te hoeven worden ingesteld of andere interventies moeten plaatsvinden. Verder moeten toezichthouders toestaan dat netwerken meer flexibiliteit hebben om nieuwe diensten op te vangen als het Internet of Things, met het internet verbonden apps en een sterke datagroei in de komende vijf jaar. De GSMA stekt ook dat netneutraliteit een belemmering vormt voor deze groei en dus moet verdwijnen. Tot slot geven de specialisten aan dat bij de ontwikkeling van openbare diensten Europese beleidsmakers de voorrang moeten geven aan mobiele toepassingen. Dit kan alleen als de voorstellen van de GSMA worden geïmplementeerd.

Advertenties