Rapport EC: Digitale vooruitgang zeer verschillend tussen lidstaten

27 mei 2016

europe-broadband-internetIn een jaarlijks rapport over de digitale vooruitgang binnen de Europese Unie constateert de Europese Commissie dat er op dit gebied onderling veel verschil bestaat tussen de afzonderlijke lidstaten. Zowel op het gebied van breedbandtoegang van consumenten als zakelijk gebruik van het internet. Er is nog veel werk aan de winkel.

 

In het 2016 European Digital Progress Report constateren de onderzoekers van de EC dat de afzonderlijke lidstaten zich in diverse stadia bevinden van de geplande digitale ontwikkeling. De Noordelijke lidstaten behoren bijvoorbeeld, volgens het rapport, tot de koplopers in de wereld, terwijl in andere lidstaten nog veel werk aan de winkel is. In de EU gebruikt nu 76 procent van de inwoners regelmatig het internet. Daarnaast heeft 16 procent nog nooit het internet gebruikt. In landen als Roemenië en Bulgarije heeft zelfs de helft van de bevolking nog nooit het internet gebruikt. Daarnaast heeft 45 procent van de EU-inwoners geen basis digitale vaardigheden. Ook p het gebied van professionele ICT-vaardigeheden valt nog veel te doen, stelt de EC in het onderzoek.

 

Schermafbeelding 2016-05-26 om 09.18.02

Breedbanduitrol
Vooral op het gebied van breedbanduitrol valt nog veel te verbeteren, zo gaat het rapport verder. Inmiddels heeft slechts 22 procent van alle huishoudens in de EU een snelle vaste breedbandverbinding van meer dan 30 Mbps, de gemiddelde snelheid die de EU hanteert als standaard. Hoewel dit zeven keer zoveel is al zes jaar geleden in 2010, kan dit natuurlijk nog veel beter. Koplopers zijn België, Nederland en Malta, terwijl Kroatië, Griekenland, Italië en Cyprus vormen de achterhoede. Uit het rapport blijkt verder dat slechts 71 procent van de huishoudens toegang heeft tot next-generation (NGA)-netwerken. Voornamelijk in stedelijke omgevingen. Op het Europese platteland heeft slechts 28 procent toegang tot NGA-netwerken. Malta, België, Nederland en Litouwen zijn de koplopers. Tot slot heeft slechts 8 procent van de Europeanen toegang tot ultrasnelle breedbandnetwerken van 100 Mbps of meer. Tegen 2020 moet dit maar liefst de helft, 50 procent, zijn. Koplopers hier zijn Roemenië, Zweden en Letland.

 

Schermafbeelding 2016-05-26 om 09.16.41

Bedrijfsleven kan ook verbeteren
De onderzoekers constateerden verder dat ook het Europese bedrijfsleven een verdere digitale inhaalslag kan doen. Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 16,1 procent van de Europese bedrijven online verkoopt. Sinds 2010 is dit percentage slechts met 3,5 procent toegenomen. Voor grotere bedrijven ligt dit percentage hoger dan voor kleinere bedrijven. De EC constateert dat het gat tussen deze twee soorten bedrijven flink toeneemt. Ook geldt dit voor internationale transacties.

Advertenties