Minister Kamp: Aandacht voor internet in buitengebieden op stoom

23 mei 2016

A445D6C219D94339A9FE815722FDB4C0De aandacht voor de uitrol van breedbandinternet in buitengebieden komt langzaam op stoom. In een recente brief aan de Tweede Kamer rapporteert verantwoordelijk minister van Economische Zaken, Henk Kamp, over de voortgang van deze activiteiten.

 

Het leveren van snel breedbandinternet op plekken in Nederland waar dat tot nu toe erg lastig was, de zogenoemde buitengebieden, begint steeds meer aandacht te krijgen. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat er inmiddels vele initiatieven van operators en investeerders, overheden en particulieren zijn om deze buitengebieden zo snel mogelijk en op economisch verantwoorde wijze van breedbandinternet te voorzien. Volgens de minister is de markt flink in beweging. Zo is het beleggingsfonds CIF in de provincie Overijssel bezig, in een joint venture met netwerkbeheerder Cogas, voor het leveren van glasvezel aan 20.000 adressen in deze provincie. Daarnaast werkt deze joint venture ook nog samen met burgerinitiatieven om nog eens 30.000 adressen van een glasvezelverbinding te voorzien. Operators als KPN en T-Mobile doen inmiddels ook experimenten om via 4G adressen in buitengebieden van snel internet te voorzien. Ook maakt KPN in kleinere gemeenten het kopernetwerk beter voor hogere internetsnelheden. Ook aanbieders van Wireless Local Loop (WLL) komen met meer initiatieven.

Provincies nemen veel initiatief
Uit het overzicht van de minister blijkt dat veel provincies initiatieven nemen om breedbandinternet in buitengebieden uit te rollen. Dit gebeurt vaak in de vorm van het beschikbaar stellen van financieringsmogelijkheden in de vorm van fondsen, steunregelingen en leningen. Initiatieven hiervoor worden onder meer genomen in de provincies Noord-Brabant, Friesland, Groningen en Noord-Holland. Andere provincies kijken meer naar een faciliterende rol, zoals Flevoland, Zuid- en Noord-Holland. Daarnaast kijken deze provincies, zoals ook Utrecht, naar mogelijkheden voor vraagbundeling. Vaak gaat dit in samenwerking met gemeenten. De provincie Zeeland ondersteunt initiatieven op het gebied van WLL-technologie. Ook gemeenten nemen gezamenlijk de handschoen op, zoals in de Regio Rivierenland. Het ministerie van Economische Zaken zelf neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Volgens minister Kamp neemt hij extra maatregelen, zoals de oprichting en faciliteren van het Kennisplatform Snel Internet, een samenwerkingsverband van diverse overheidspartijen, en het faciliteren van publieke financiering en een nationale koepelregeling. Tot slot zorgt het ministerie er ook voor dat er meer spectrum beschikbaar komt voor bijvoorbeeld WLL-initiatieven. Ook zijn er natuurlijk ook nog enkele EU-initiatieven waarbij het ministerie een coördinerende rol heeft.

image-4044359

Burgerinitiatieven
Tot slot juicht de minister de ontwikkeling van burgerinitiatieven toe. Hierbij zorgen mensen zelf dat er in buitengebieden breedbandinternet kan worden uitgerold en zelf samen met marktpartijen aan de slag gaan. Volgens Kamp spelen deze initiatieven een belangrijke rol bij de uitrol van breedbandinternet in die gebieden die daarover nog niet beschikken. Hiermee wordt, aldus de minister, de kracht benut van enerzijds de burgers zelf en anderzijds de kennis en ervaring van marktpartijen in het aanleggen en exploiteren van netwerken. Hij ziet graag dat de Rijksoverheid en decentrale overheden als provincies en gemeenten deze initiatieven gaan helpen met het vergroten van het kennisniveau en hen verder op weg te helpen. Hiervoor is inmiddels een portal live waar initiatiefnemers terecht kunnen voor kennis, praktijkervaringen en praktische tools die hen tijdwinst opleveren en die de slaagkans van projecten vergroten.

Advertenties