Operators outsourcen gestaag diensten

10 mei 2016

mobile-tower-370x264Wereldwijd gaan telecomoperators gestaag door met het outsourcen van diensten aan derde partijen om zich te concentreren op hun dienstverlening aan en het behoud van eindgebruikers en het transformeren van hun netwerken en diensten. Dit blijkt uit onderzoek over 2015 van de marktspecialisten van IHS-Infonetics.

 

Uit het onderzoek van de marktspecialisten komt naar voren dat telecomoperators gestaag bezig zijn met het outsourcen van activiteiten die zij niet meer standaard achten. In 2015 steeg de markt voor het outsourcen van telecomactiviteiten licht met 3 procent naar een totale omzet van 69 miljard dollar. Belangrijkste reden voor outsourcing door telecomoperators is dat zij zich steeds meer willen richten op hun eindgebruikers. Telecomoperators signaleren door de teruglopende inkomsten dat zij meer moeten gaan doen aan het verbeteren van de dienstverlening en ook meer moeite moeten doen aan het behoud van hun eindgebruikers. Hierdoor moeten zij ook meer tijd investeren in het veranderen van hun zakelijke modellen en het aanpassen van hun netwerken voor toekomstige diensten. Zaken als netwerkbeheer en het leveren van beheerde diensten worden hierdoor voor telecomoprators minder relevant en kunnen dus het beste worden uitbesteed aan derde partijen.

2016-IHS-Service-Provider-Outsourcing-Revenue-Chart

Toekomstige ontwikkeling
In hun onderzoek vermelden de experts verder dat de komende vier jaar telecomoutsourcing blijft groeien. Tegen 2020 heeft de markt een omzet van ongeveer 76 miljard dollar en een jaarlijkse groei van 2 procent. Vooral komt dit doordat mobiele operators vaker diensten gaan outsourcen en steeds meer mobiele operators hun OPEX onder controle proberen te brengen door niet-belangrijke core-activiteiten af te stoten en zich ook meer op hun eindgebruikers te richten. Vooral het gaat om gebruikerservaring, het informeren van eindgebruikers eb ICT-technologie. Ook zullen zij zich meer gaan richten, aldus IHS-Infonetics, op netwerktransformatie met een focus op de fusie tussen IT en telecomnetwerken.

Overige onderzoeksresultaten
De onderzoekers geven in hun rapport aan dat de EMEA-regio op dit moment de grootste regio is als het gaat om het outsourcen van telecomdiensten. Dit blijkt zeker uit de gegevens over 2015 en zij verwachten dat dit de komende vier jaar ook nog het geval zal zijn. Iets meer dan de helft van het aantal geoutsourcde diensten in 2015 ging om het outsourcen van netwerkonderhoud, netwerkplanning en ontwerp. De outsourcing van deze diensten groeit de komende vier jaar jaarlijks met 3 procent. De inkomsten uit het outsourcen van beheerde telecomdiensten groeit de komende vier jaar eveneens met drie procent door volledige outsourcing van de operationele activiteiten en het delen van RAN-netwerken. De belangrijkste outsourcingsspelers zijn Ericsson, Huawei, HPE, IBM en Nokia Networks, zo besluit het onderzoek.

Advertenties