Google: Veel Android-toestellen nog niet goed beveiligd tegen malware

21 april 2016

android-virus-malware-headerWereldwijd zijn nog teveel op Android gebaseerde smartphones en tablets in omloop die niet goed tegen malware zijn beveiligd. Dit stelt Google, de leverancier van het mobiele besturingssysteem, in zijn recente onderzoek naar de staat van de beveiliging van het mobiele OS.

In zijn Second Android Security Anual Report stelt de zoekgigant en Android-leverancier dat er op dit moment wereldwijd 1,4 miljard Android-devices actief worden gebruikt. In totaal 29 procent van deze devices heeft geen upgrade ondergaan naar de laatste versie van het mobiele besturingssysteem. Dit betekent, aldus Google, dat slechts 71 procent van de devices draait op versie 4.4.4 of beter van het mobiele OS. Ruim 400 miljoen devices zijn daarom vatbaar voor verschillende vormen van malware, zoals trojans, spyware en ransomware. In totaal gaat het hierbij om 400 miljoen devices.

Oorzaak
In het rapport wordt niet echt een oorzaak gegeven voor dit grote aantal kwetsbare devices en het ontbreken van beveiligingsupdates op deze apparaten. Wellicht ligt de oorzaak in het langzame update-proces van Android. Een beveiligingslek in het mobiele besturingssysteem wordt eerst door Google zelf uitgebracht, maar om het op de toestellen van de eindgebruikers moet het nog een lange weg volgen. De patch moet worden opgepikt door een hardware-fabrikant die het weer, via een mobiele operator, over-the-air pusht naar het device van de eindgebruiker. En die moet het dan natuurlijk nog installeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple die updates van zijn iOS direct naar eindgebruikers pusht om te installeren, onder andere via iTunes.

Schermafbeelding 2016-04-20 om 09.09.52

Optimistisch over toekomst
Ondanks dat Google erkent dat er nog veel Android-devices kwetsbaar zijn voor malware, zien de specialisten wel verbetering. Het bedrijf scant nu 6 miljard apps en 400 miljoen devices per dag op potentiële malware. Het aantal eindgebruikers dat door malware wordt getroffen via de installatie van een besmette app uit Google Play neemt af naar 10,5 procent. Dit zijn ongeveer 70 miljoen eindgebruikers. Slechts 0,5 procent van de eindgebruikers die apps installeren uit niet-Play-bronnen, wordt door malware getroffen. Wel nam in 2015 de malware-activiteit in deze laatste categorie toe.

Schermafbeelding 2016-04-20 om 09.53.49

Advertenties