Smartphone en smart watch in trek bij Nederlandse consument

20 april 2016

smartphonesNederlandse consumenten zijn in de eerste helft van dit jaar meer van plan om een smartphone of smart watch te kopen dan andere elektronische apparatuur. Dit blijkt uit recent onderzoek van Telecompapers Consumer Panel.

Uit het onderzoek van de experts naar de verwachte ontwikkeling van de verkoop van elektronische apparatuur door Nederlandse consumenten in de eerste zes maanden van dit jaar blijkt dat vooral smartphone en smart watches in trek zijn. De experts verwachtend dat in de eerste helft van dit jaar vijf procent van de Nederlandse consumenten zeker weet dat zij een smartphone gaan kopen. Een jaar geleden, tegen juni 2015, lag dit percentage nog op 3 procent. Daarnaast geeft 2 procent van de onderzochte Nederlandse consumenten aan in de eerste helft van 2016 een smart watch te gaan kopen.

Andere soorten elektronische devices
De onderzoekers constateren echter dat de aankoop van een ander elektronisch apparaat dan een smartphone of smart watch voor de meeste Nederlandse consumenten niet in de planning zit. Zo geven respectievelijk 78 en 76 procent van de ondervraagden aan geen nieuwe tv of smart tv te gaan kopen. Ook de verkoop van pc’s en laptops daalt, aldus de onderzoekers.

Advertenties