Nokia Bell Labs: Mobiele capaciteit houdt mondiale vraag niet bij

18 april 2016

Pile of smart phonesOnderzoekers van Nokia Bell Labs constateren dat de mondiale vraag naar mobiele capaciteit de komende vier jaar niet valt bij te houden. Vooral komt dit door een toenemende personalisatie van het mobiele datagebruik.

 

Uit het rapport van de telecomonderzoekers blijkt dat de mondiale vraag naar mobiele capaciteit flink toeneemt. De vraag neemt, aldus de onderzoekers, zodanig toe dat tegen 2020 maar 81 procent van de totale mondiale mobiele capaciteitsvraag kan worden beantwoord door het aanbod van WiFi- en mobiele capaciteit.

Bell-labs-2020-demand-chart

Groei mobiele dataconsumptie
Tegen 2020 komt de mondiale mobiele dataconsumptie op maar liefst 8 Exabyte per dag te liggen, maar kan zelfs zo groot worden als 12 Exabyte per dag. Op dit moment ligt de dagelijkse mobiele dataconsumptie op 1 Exabyte per dag. De belangrijkste regio’s die voor de groei van deze mobiele dataconsumptie zorgen zijn, aldus het onderzoek, natuurlijk de opkomende markten. Deze markten zien hun marktaandeel groeien van 14 naar 29 procent in 2020. De meeste mobiele data wordt gebruikt door het streamen van audio of video; 79 procent van het totaal. De opkomst van het Internet of Things (IoT) heeft volgens de specialisten van Nokia Bell Labs nog niet direct een grote invloed op het groeiende mobiele datagebruik. Het IoT neemt slechts 2 procent van het totale gebruik in. Wel gaat het IoT gevolgen hebben voor hoe netwerken met capaciteit moeten omgaan, aldus de onderzoekers.

Toenemende personalisatie
De belangrijkste oorzaak van de toenemende vraag naar mobiele data is, aldus Bell Labs, dat het mobiel gebruik steeds meer persoonlijker wordt. Het leven en werk van mensen wordt steeds meer bepaal door een groeiend netwerk van miljarden met het internet en met elkaar verbonden objecten, camera’s, robots, sensors en uitwisseling van processen. Niet alleen tussen mensen onderling, maar ook met machines en cloudgebaseerde systemen. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de vraag naar mobiele data en mobiel datagebruik gaat veranderen n dat mobiele operators steeds vaker worden uitgedaagd de juiste diensten te leveren. En dit tegen de laagste kosten.

Advertenties