Onderzoek: Mobiele technologie heeft gunstige invloed op klimaatbeheersing

6 april 2016

Mobiele temobilechnologie helpt de opwarming van de aarde tegen te gaan door de uitstoot van CO2 te beperken. Dit is de conclusie van een onderzoek door het Global e Sustainability Initiative (GeSI) in opdracht van klimaatorganisatie Carbon Trust. Mobiele technologie leidt vooral tot nieuw gedrag bij eindgebruikers die daardoor minder CO2-uitstoot genereren.

Mobiele technologie helpt de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde te beperken. Dit blijkt uit het Mobile Carbon-onderzoek van de klimaatorganisaties onder respondenten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zuid-Korea en Mexico. De onderzoekers keken hierbij hoe mobiele technologie, van smartphones tot M2M-toepassingen, kan helpen om de CO2-uitstoot te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat deze mobiele toepassingen al ongeveer meer dan 180 miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar besparen. Dit is meer dan de totale jaarlijkse uitstoot van bijvoorbeeld de staat New York in de Verenigde Staten.

Effectieve besparingen
Uit het rapport komt naar voren dat het vrij eenvoudig is om met mobiele technologie te besparen op CO2-uitstoot. Ongeveer 84 procent van de smartphonegebruikers die een auto bezitten, gebruiken een navigatie-app via satelliet om op hun bestemming te komen. Hiermee plannen ze efficiënter hun route en vermijden zo verkeer, waardoor hun auto minder uitstoot genereert. Daarnaast gebruikt 80 procent van de respondenten mobiele technologie om thuis te werken en te studeren, waardoor zij niet naar hun werk hoeven te reizen. Op deze manier besparen zij ook weer op uitstoot. Bijna de helft, 49 procent, geeft aan dat zij spullen in digitale vorm kopen, zoals kranten, muziek of boeken. Hierdoor hoeven fabrieken weer minder fysieke spullen te produceren en wordt er ook bespaard op de CO2-uitstoot.

Toekomstige verwachtingen
Ook voor de toekomst zit het, aldus de onderzoekers, wel goed voor mobiele technologie die helpt te sparen op de CO2-uitstoot. Onder de respondenten wil 55 procent van de autobezitters best een mobiel device in de auto hebben dat het veiliger en energiezuiniger doet rijden. Ongeveer 40 procent overweegt in de toekomst een zelfrijdende auto te nemen. Iets minder dan de helft,  48 procent, wil best vaker het openbaar vervoer gebruiken als zij een mobiele app hebben die laat zien wanneer de volgende bus, metro, tram of trein exact arriveert bij hun halte. Ook voor hun thuissituatie willen respondenten graag mobiele technologie gebruiken om te besparen op hun carbon footprint. 68 procent van de smartphonegebruikers uit het onderzoek geeft aan een app te willen gebruiken om thuis verwarming, airconditioning of andere elektrische devices te controleren. Daarnaast wil 63 procent mobiele technologie gebruiken om toegang te krijgen tot publieke diensten. 49 procent zou met draadloze betalingen via hun smartphones hun credit card, bankpas of cash willen vervangen. Verder geeft 63 procent aan vaker een video call te gebruiken dan fysiek een arts te bezoeken. De GeSI geeft in het onderzoek tot slot aan dat het huidige gebruik van mobiele technologie al wel belangrijk bijdraagt aan het reduceren van de CO2-uitstoot, maar dat dit nog slechts een fractie is van het totale potentieel en wat mogelijk is. Het stelt daarom dat meer moet worden geïnvesteerd in methodes die mobiele technologie nog meer laat bijdrage aan de terugdringing van het klimaatprobleem.

Advertenties