Intel Security: Weinig vertrouwen in beveiliging smart homes

5 april 2016

481520-smart-homeUit mondiaal onderzoek blijkt dat veel geïnteresseerden in slimme huistoepassingen, binnen het Internet of Things (IoT), de smart home, weinig vertrouwen hebben in een goede beveiliging van deze toepassingen. Desondanks blijft de interesse groot. En is men zelfs bereid persoonlijke data aan leveranciers te geven.

 

Uit het onderzoek van de beveiligingsspecialisten blijkt onder meer dat 77 procent van de respondenten geloven in een grote doorbraak van de smart home. Tegen 2025 zouden slimme toepassingen in huis net zo gewoon zijn als smartphones nu. Opvallend is dat iets meer dan de helft, 54 procent, zelfs bereid is om leveranciers van smart home-toepassingen persoonlijke data vanuit hun smart home ter beschikking te stellen. Verder vindt 77 procent dat leveranciers korting moeten geven in ruil voor persoonlijke gegevens vanuit de smart home.

 

PlusnetHouseSmall

Minder vertrouwen in beveiliging
Maar als het gaat over de beveiliging van smart homes en de daarbij horende persoonlijke gegevens van eindgebruikers van dit soort toepassingen, liggen de cijfers anders. Van de respondenten uit het Intel Security-onderzoek geeft 66 procent aan dat zij ervan uitgaan dat hun smart homes kunnen worden gehackt. Maar liefst 92 procent is bang dat persoonlijke data kan worden gehackt. Daarnaast hebben de respondenten ook weinig vertrouwen in traditionele beveiligingsmethoden als wachtwoorden. Vier op de tien respondenten geven aan dat de talloze benodigde wachtwoorden in een smart home tot meer frustratie gaan leiden. Daarnaast geeft nog eens driekwart aan bezorgd te zijn over het aantal wachtwoorden dat nodig is binnen een smart home.

Oplossingen
De respondenten geven aan dat biometrische beveiliging een goed alternatief kan zijn voor de beveiliging van een smart home. Hierbij geeft 54 procent de voorkeur aan vingerafdrukscanners, 46 procent voor spraakherkenning en 42 procent voor een irisscan. Het liefst zien de respondenten, met een percentage van 89 procent, dat er een enkel geïntegreerd beveiligingspakket voor een smart home komt.

Advertenties