Gartner: Industriële IoT-implementatie verdubbelt dit jaar ondanks uitdagingen

9 maart 2016

industrial_iotDe wereldwijde implementatie van het Internet of Things (IoT) in de zakelijke markt, vooral in de industriële markt, gaat in 2016 verdubbelen. Dit constateren de marktexperts van Gartner in een recent onderzoek. Desondanks zijn er nog wel veel uitdagingen voor deze marktsegmenten te overwinnen.

Het Internet of Things (IoT) krijgt steeds meer aandacht van de mondiale industriële sector, maar er valt nog veel te winnen. Uit het onderzoek van de marktspecialisten blijkt dat op dit moment minder dan 29 procent van alle onderzochte 465 wereldwijde bedrijven in deze sector daadwerkelijk het IoT in zijn bedrijfsvoering toepast. Wel geeft 14 procent aan dat zij dit binnen de komende 12 maanden van plan zijn te doen. Dit brengt het aantal bedrijven met IoT of concrete plannen daartoe voor 2016 op 43 procent. Daarnaast geeft 21 procent van de respondenten aan IoT-toepassingen na 2016 te willen implementeren. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de cijfers uit 2015. Uiteindelijk geeft dus 65 procent aan op een gegeven moment het IoT te gaan gebruiken. Maar ook 38 procent geeft aan dit niet te willen doen.

Industriële adoptie varieert
Het onderzoek stelt verder dat de adoptie van het IoT binnen de verschillende industriële sectoren sterk varieert. Vooral de zware industriële sectoren, zoals de olie- en gasindustrie en de productie-industrie, gebruiken veel IoT-toepassingen binnen hun bedrijfsvoering en –processen. Meer dan de helft van de bedrijven in deze sectoren, 56 procent, hebben tegen het einde van 2016 het IoT omarmd. De industriële dienstensector loopt echter het meest achter. Hier ligt het adoptiepercentage aan het eind van dit jaar op ongeveer 36 procent, aldus de specialisten van Gartner. Bedrijven die het IoT implementeren willen met deze toepassingen vooral de interne operationele processen verbeteren. Dit gaat boven het verbeteren van de klantenervaring. De voornaamste business case voor het IoT is gericht op interne processen, zoals efficiency, kostenbesparingen en het verbeteren van het apparatuurgebruik. Deze activiteiten nemen voor bedrijven 52 procent van het IoT-gebruik  voor hun rekening. Extern gerichte toepassingen, zoals het verbeteren van de klantervaring met IoT-toepassingen of het vergroten van de omzet, neemt 40 procent van het industriële IoT-gebruik voor zijn rekening.

Toch nog belemmeringen
Zoals eerder gesteld, is 38 procent van de respondenten niet van plan om het IoT op afzienbare termijn toe te passen. Dit betekent, volgens Gartner, dat er voor de implementatie van deze technologieën in industriële omgevingen nog steeds barrières bestaan. Volgens het onderzoek zijn hiervoor twee direct aanwijsbare redenen. In de eerste plaats zijn er zakelijke belemmeringen. Veel bedrijven moeten nog duidelijk hebben welke voordelen de implementatie van het IoT hen kan brengen en hebben er daarom nog niet over nagedacht hoe zij het IoT in hun zakelijke omgeving kunnen integreren. De tweede soort belemmeringen die industriële eindgebruikers ervaren is de eigen praktijk. Veel van de onderzochte industriële bedrijven hebben te weinig kennis en personeel op het IoT te begrijpen en goed te implementeren. Ook ontbreekt het deze bedrijven aan duidelijk leiderschap op het gebied van IoT-toepassing, aldus Gartner. Ook bedrijven die al in het IOT hebben geïnvesteerd, ervaren nog uitdagingen. Het gaat hierbij vooral om zaken als beveiliging, de integratie van het IoT in de bestaande processen en het kunnen leveren van zakelijke verwachtingen en standaarden. Het samenspel van workflow-processen is voor die bedrijven die IoT al toepassen of dat willen doen de belangrijkste te nemen horde, zo besluit het rapport.

Advertenties