ABN AMRO: Industrie kan veel betekenen voor Nederlandse IoT-sector

29 februari 2016

Intenret-of-Thing-3G-en-4G-router-Delmation-VSENoodzakelijke veranderingsprocessen in de Nederlandse industrie biedt veel kansen voor de Nederlandse IoT-sector. Dit stellen specialisten van ABN AMRO in een sectoranalyse van de industriesector. Voor deze sector vinden zij een stap naar het IoT noodzakelijk, zodat voor de IoT-leveranciers weer kansen biedt.

 

Uit de sectoranalyse van de bank blijkt dat de Nederlandse industriële sector een flinke opknapbeurt nodig heeft. Vooral moet deze sector gaan werken aan nieuwe verdienmodellen om de concurrentie met het buitenland bij te benen. Zij denken hierbij vooral aan toepassingen als  het leveren van diensten door industriële leveranciers in plaats van zich alleen te focussen op het leveren van goederen en eindproducten. Daarom is het voor deze sector handig zich steeds meer en duidelijke te gaan richten op het leveren van diensten binnen het Internet of Things (IoT). Het IoT is, in de ogen van de bankspecialisten, uitermate geschikt om diensten te leveren en daarmee voorop te lopen bij de concurrentie. Voor de industrie denken zij dan speciaal aan diensten als onderhoud-op-afstand en voorspelbaar onderhoud. Hiermee vergroten industriële bedrijven dus hun toegevoegde waarde en ontzorgen zij klanten meer, aldus de ABN AMRO.

iiot_slide1_v6
Cultuuromslag noodzakelijk
We stelt de bank dat voor een succesvolle toepassing van IoT binnen de Nederlandse industriesector een cultuuromslag nodig is. De productie en zekere processen van de industrie staan haaks op de experimentele en digitale wereld van de IT-sector en dus de IoT-sector. Een cultuuromslag is dus noodzakelijk. Ook de IT-sector zelf moet met meer initiatief voor de industriesector komen, vooral als het gaat om het IoT. Zij moeten met meer op de sector gerichte diensten komen en daarbij aantonen dat deze voor de industrie veel toegevoegde waarde kunnen bieden. Zeker als het gaat om kleinere en middelgrote industriele bedrijven.

Connected-Enterprise-image-for-ROK-IoTWF-post-for-Cisco-IoE-blog
Kansen voor IoT-sector

De groeiende vraag naar industriële IoT-toepassingen in Nederland biedt toch kansen voor de Nederlandse IoT-leveranciers, geeft de bank aan in het rapport. Vooral voor middelgrote industriële bedrijven zijn er veel mogelijkheden. Daarnaast is de concurrentie nog beperkt, dus wie nu toeslaat heeft de beste kansen aldus ABN AMRO. De bank verwacht dat vanaf 2018 de Nederlandse industriesector jaarlijks 2 miljard euro in ToT-toepassingen en –oplossingen investeert.

 

Advertenties