Strategy Analytics: Mobiele operators moeten zich voorbereiden op moeilijk 2016

15 februari 2016

Imageggl69030768-f3a1-4ab5-8327-b925f72ca261Dit jaar wordt een moeilijk jaar voor mobiele operators in een zich uitbreidende markt en ecosysteem. De onderzoeksexperts van Strategy Analytics geven mobiele operators enkele aanbevelingen om het hoofd boven water te houden en hun omzet te verbeteren. Innovatie staat hierbij voorop.

In het onderzoek stellen de marktexperts dat mobiele operators het ook dit jaar flink moeilijk gaan krijgen. Volgens hen komt er geen groei van de omzet uit mobiele verbindingsdiensten. Daarnaast neemt wel de groei van het mobiele dataverkeer stevig toe, waardoor mobiele operators en de partners in het mobiele ecosysteem goed moeten gaan nadenken over de toekomst. Vooral als het gaat om het op kostenbesparende wijze uitbreiden van de capaciteit van hun netwerken.

Innovatie belangrijkste redmiddel
Willen operators en hun partners in het mobiele ecosysteem toch goed voorbereiden op de komst van dit zware jaar, dan zullen ze, zo geven de onderzoekers aan, vooral moeten inzetten op innovatie van hun diensten. Deze innovatie moet worden gekoppeld met het scheppen van diensten met toegevoegde waarde om bestaande klanten te verliezen in prijscompetitieve markten. De experts van Strategy Analytics geven aan dat er nieuwe groeimarkten bestaan, maar sommige zijn nog niet volwassen genoemd. Vooral als het daarbij gaat om het scheppen van grote omzetstromen. Mobiele operators moeten daarom partnerships aangaan met derde partijen, strategieën ontwikkelen voor de verandering van hun netwerk. Op deze manier kunnen mobiele operators op langere termijn nog een belangrijke rol gaan spelen binnen het mobiele ecosysteem.

Concrete aanbevelingen
Strategy Analytics komt in het rapport met een aantal concrete aanbevelingen. In de eerste plaats moeten mobiele operators hun content gaan bundelen. Ook moeten zij zich meer gaan toeleggen op vaste-mobiele convergentie waardoor de trend van stagnatie op dit onderwerp wordt doorbroken. Ook moeten zij meer aandacht gaan besteden aan een verbetering van de eindgebruikerservaring van de telefonie en sms-versturen. Mobiele operators moeten op de tweede plaats meer diversificatie gaan zoeken in zakelijke mobiele verbindingsdiensten, zoals op het gebied van het Internet of Things (IoT). Daarbij kan worden gedacht aan specifieke diensten voor connected cars, smart homes en smart cities. Andere belangrijke diensten zijn mobiele betalingen en mobiel adverteren. Tot slot, zo geeft Strategy Analytics aan, moeten mobiele operators nieuwe businessmodellen gaan versnellen. Zeker als die geschikt zijn voor 5G-architecturen die de bestaande 4.5G-architecturen van dit moment als bouwsteen kunnen gebruiken.

Advertenties