RIVM: Invloed elektromagnetische straling op gezondheid onduidelijk

12 februari 2016

LTEDe invloed van elektromagnetische straling, zoals afkomstig van mobiele zendmasten, mobiele netwerken en mobiele telefoons, op de menselijke gezondheid is lastig aan te tonen. Dit concludeert het RIVM in een recent onderzoek.

 

 

De onderzoeksinstelling geeft in de conclusie van het onderzoek aan dat sterke elektromagnetische velden op werkplekken, bijvoorbeeld bij elektrisch lassen of bij radarinstallaties, directe gezondheidseffecten kunnen veroorzaken bij mensen, zoals prikkeling van zenuwen of opwarming van organen. Ook zijn er aanwijzingen dat er een verband is tussen laagfrequente elektromagnetische velden en de mate waarin de zenuwziekte ALS voorkomt.

Onduidelijkheid
Uit het nu verschenen rapport geeft het RIVM echter aan dat er onduidelijkheid bestaat of elektromagnetische velden daadwerkelijk de oorzaak zijn van deze ziektebeelden. Ook chemische stoffen of elektrische schokken kunnen hierbij van invloed zijn. Daarnaast concludeert de overheidsinstelling dat verschillende studies elkaar tegen spreken of dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar het effect van elektromagnetische velden. Zo is er geen direct verband aangetoond tussen elektromagnetische velden en diverse vormen van kanker. Voor borstkanker bij vrouwen is dit het beste onderbouwd, voor andere vormen als hersentumoren en leukemie is er onvoldoende bewijs, aldus het RIVM.

Opdracht onderzoek
Het onderzoek naar de invloed van elektromagnetische velden is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit ter voorbereiding op nieuwe wetgeving in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook komt er in de loop van dit jaar een nieuwe Europese richtlijn die werknemers beter tegen elektromagnetische velden moet beschermen.

Advertenties