Onderzoek: Nederlandse hosted voice-markt breidt zich gestaag uit

11 februari 2016

voip-phone-plant-disDe Nederlandse markt voor hosted voice-diensten groeit gestaag en is binnen Europa de best ontwikkelde markt. Dit stelt een onderzoek naar de hosted VoIP-markt van de Britse marktonderzoekers van de Clavell Group. Hosted voice-diensten zijn vooral in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf populair.

 

Uit het onderzoek onder 65 leveranciers van hosted voice-diensten door de Nederlander Rob Kurver blijkt dat de Britse onderzoekers verwachten dat de Nederlandse markt voor deze diensten vanaf 2016 jaarlijks met 30 procent gaat groeien. Van de onderzochte 65 Nederlandse aanbieders bedienen de tien grootste ongeveer 75 procent van de markt. Deze tien leveranciers zijn elk verantwoordelijk voor ongeveer 10.000 seats. De meeste aanbieders gebruiken hierbij een eigen ontwikkeld cloudplatform, maar de onderzoekers signaleren ook dat vooral de grotere aanbieders standaardplatforms gebruiken van leveranciers als Broadsoft en Cisco. Volgens het rapport weegt blijkbaar het commerciële voordeel van een eigen uniek platform niet op tegen de inspanningen om een dergelijk platform te ontwikkelen.

c17899a02f82

Mkb goed vertegenwoordigd
De onderzoekers keken ook naar de sectoren waarin hosted voice-diensten vaak worden ingezet. Dit blijkt in Nederland vooral het mkb en de kleinzakelijke (SOHO) markt te zijn. Zeker als het gaat om cloudgebaseerde telefonie. Bij het mkb gaat het hierbij om tussen de 10 en 49 seats en bij de SOHO-markt om tussen de 2 en 9 seats. Vooral in dit laatste marktsegment liggen, naast ook de grootzakelijke markt, volgens de onderzoekers nog veel mogelijkheden. Dit gaan aanbieders ook erkennen, aldus Clavell Group. Zo verwachten zij dat vanaf dit jaar aanbieders als KPN en Ziggo met hosted voice actiever worden op de kleinzakelijke markt. De grootzakelijke markt zal voornamelijk het strijdterrein worden van partijen als Microsoft en ThinkingPhones. Ook bestaande partijen als KPN kunnen kansen hebben als zij tijdig hun aanbod aanpassen aan de wensen van de markt. Doen zij dit niet, dan lopen deze bestaande aanbieders het risico om veel zakelijke eindgebruikers te verliezen die over willen stappen naar cloudtelefonie.

Toekomst van hosted voice
De onderzoekers keken verder ook naar de nabije toekomst van de hosted voice in Nederland. Alle onderzochte aanbieders geven aan dat zij verwachten dat de markt de komende jaren groeit. Ongeveer 27 procent geeft wel aan dat zij denken dat de prijzen voor hosted voice-diensten zullen dalen, terwijl de meerderheid, 64 procent, aangeeft dat de prijzen gelijk blijven. Wel moeten aanbieders steeds vaker kiezen voor een duidelijke rol in het hosted voice-proces. Moeten zij een ontwikkelaar van cloudplatforms worden of moeten zij juist alleen een leverancier van diensten worden. Hierdoor komt er een consolidatie van de markt, zo stelt het rapport. Kleinere partijen met een eigen platform kunnen zo worden overgenomen door grotere partijen met standaardplatformen of door buitenlandse partijen die de Nederlandse markt willen betreden. Vooral grotere partijen uit de Verenigde Staten zouden, aldus Clavell, interesse tonen in de Nederlandse markt. Nederlandse partijen op hun beurt, door de leidende positie die zij innemen op de Europese markt, hebben daarnaast interesse in expansie binnen Europa, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Zuid-Europa.

Advertenties