Onderzoek: Nederlandse industrie omarmt het Internet of Things

8 februari 2016

IoT-Industrial_POSTIMGDe Nederlandse industrie omarmt massaal het Internet of Things (IoT). Dit stellen onderzoekers van ICT-bedrijf Sogeti in een onderzoek naar de adoptie van het IoT in het Nederlandse bedrijfsleven.

 

 

In het onderzoek stellen de experts dat de Nederlandse industrie voorop loopt als het gaat om de implementatie en het gebruik van toepassingen van het Internet of Things (IoT). Binnen deze sector hebben bedrijven gemiddeld 2,5 miljoen euro per jaar te besteden aan dit soort mobiele toepassingen. IoT-toepassingen worden door de Nederlandse industrie vooral ingezet voor het optimaliseren van de zakelijke processen en het verbeteren van de algemene dienstverlening. In totaal blijkt inmiddels 90 procent van de 420 onderzochte Nederlandse bedrijfsleven bezig te zijn het toepassen van het IoT. Inmiddels heeft 32 procent van deze bedrijven een of meerdere IoT-toepassingen in bedrijf. Na de industrie volgt de handels- en logistieksector, 38 procent, als de sector met de meeste IoT-implementaties. Veel sectoren scoren daarnaast boven de 20 procent, aldus Sogeti.

 

iot-doelstellingen-1

 

Geen verdienmodellen
Uit het rapport wordt veder duidelijk dat de meeste Nederlandse bedrijven het IoT niet inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Dit gebeurt slechts in 10 procent van de gevallen. Wel verwachten deze bedrijven binnen vijf jaar op deze manier ongeveer 16 procent extra omzet te genereren. Van de onderzochte bedrijven geeft 56 procent aan dat voor hen het IoT dient om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast geeft 48 procent aan het Iot te gebruiken voor het verlagen van de kosten.

IoT nog weinig volwassen

Ondanks de grote inzet van het IoT in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn er nog steeds organisaties die twijfelen over het nut van deze toepassingen. Volgens het onderzoek zijn veel toepassingen nog onvolwassen. Slechts 12 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven geeft aan dat zij in staat zijn om zowel informatie uit te lezen, op afstand te besturen en zonder menselijke tussenkomst te handelen op basis van deze vergaarde informatie. Tot slot geeft 6 procent van de onderzochte bedrijven aan dat zij vinden dat het IoT weinig invloed heeft. Ook verwachten veel bedrijven niet dat de komst van het IoT hun sector ingrijpend gaat veranderen.

Advertenties