Tweede Kamer akkoord met compensatieregeling telecomstoringen


22 januari 2016

070116-SIVG-Tweede-kamer-BLAUWESTOEL-PLENAIREZAAL2-verkleindDe Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de compensatieregeling in het geval van langdurige netwerkstoringen. Zelfs als deze storingen het gevolg zijn van een aardbeving.

 

 

De Tweede Kamer was in haar besluitvorming  over de compensatieregeling unaniem. Nu wordt door een wijziging in de Telecommunicatiewet vastgelegd dat eindgebruikers bij een grote netwerkstoring van langer dan 12 uur recht hebben op een compensatie voor de overlast van niet-beschikbare telecomdiensten. Operators moeten dan een deel van het volledige maanbedrag aan hun getroffen eindgebruikers terugbetalen. Ook heeft de compensatieregeling voor gevolgen voor MVNO’s en wholesale-aanbieders. Als die getroffen worden door een storing bij de leverancier van wie zij de netwerkdiensten gebruiken, moeten zij hun eindgebruikers toch compenseren. Ondanks dat zij hiervoor een claim kunnen neerleggen bij de leverende partij. Hiervoor bestond bij de Tweede Kamer geen meerderheid. De Kamer roept de ACM en het ministerie van Economische Zaken op om dit mogelijke belangenconflict goed in de gaten te houden. Opvallend is ook dat, dankzij een amendement, de compensatieregeling ook geldt als de grootschalige storing wordt veroorzaakt door een aardbeving.

Lang proces
Sinds 2011, toen de grote telecomstoring bij Vodafone tot veel overlast bij eindgebruikers leidde, is gewerkt aan een compensatieregeling. Het wetsvoorstel werd echter in enkele maanden door de kamer gejast. Tegelijkertijd met de compensatiewetgeving werden verder ook nog enkele andere onderwerpen in de Telecomwet aangepast, zoals het verder bekorten van de opzegtermijnen van telecomcontracten. Hierdoor moet er meer concurrentie komen en moet de positie van kleinere afnemers van telecomdiensten worden verbeterd.

Advertenties