Agentschap Telecom participeert actief in 5G-proeftraject

15 januari 2016

5GHet Agentschap Telecom gaat actief deelnemen in het 5G-proeftraject 5G Groningen van de Economic Board Groningen. De testprojecten richten zich hierbij vooral op landbouwtoepassingen en e-health.

 

Volgens de Nederlandse telecomtoezichthouder richt het 5G Fieldlab zich vooral op het vergroten van de breedbanddekking op het Nederlandse platteland. Dat de proef nu in Groningen wordt opgezet is niet geheel toevallig, aangezien de Economic Board Groningen zich inzet voor de economische ontwikkeling van het Groningse platteland in het kader van de recente aardbevingen. Een van de projecten is dus het verbeteren van innovatieve toepassingen en een verbeterde digitale bereikbaarheid in het gebied. Naast het AT doen ook commerciële en onderzoekspartijen in het testproject mee, zoals KPN, Ericsson, Huawei, TNO en Surfnet.

Spectrumbeleid belangrijk
Het Agentschap Telecom doet graag mee met dit project om nieuwe inzichten en kennis te verwerven voor het beter kunnen benutten van het overvolle spectrum. Zeker nu in de komende jaren het Internet of Things (IoT) een vlucht zal gaan nemen en veel devices tegelijkertijd met hoge en lage frequenties gaan werken of tussen verschillende frequenties gaan schakelen of tussen heel hoog en heel laag spectrum. Het AT wil hierdoor meer te weten komen over de dwarsverbanden om zo beter zich te kunnen voorbereiden op de toekomst door een mogelijke herverdeling van belangen of een verandering van businessmodellen. In het kader van het 5G Fieldab kan het AT de benodigde experimentele vergunningen afgeven en het internationale netwerk delen om kennis en uitkomsten op internationale podia te delen voor internationale standaardisatie en harmonisatie.

Doelen 5G Fieldlab Groningen
Het 5G Fieldlab in Groningen richt zich op een tweetal thema’s. In de eerste plaats richt het zich op de digitale ontwikkeling van de lokale agrarische sector. Met een goeddekkend 5G-netwerk en het gebruik van sensoren kunnen boeren in de toekomst bijvoorbeeld zelfrijdende landbouwvoertuigen gebruiken of precisielandbouw uitvoeren. Ook zorg op afstand via smartphones en tablets gaat, aldus het AT, de komende aren flink toenemen. Met behulp van 5G kan data sneller worden verstuurd en wordt ook zorg op afstand steeds eenvoudiger. De definitieve testprojecten binnen het 5G Fieldlab in Groningen worden in de loop van dit jaar bekend.

Advertenties