Europees Parlement: Enkele Europese telecomtoezichthouder is noodzakelijk

14 januari 2016

eu-parliamentDe Europese Unie moet een enkele telecomtoezichthouder, zoals het huidige BEREC,  hebben om ervoor te zorgen dat Europese telecomhervormingen in alle lidstaten gelijk worden doorgevoerd. Dit stellen twee parlementaire werkgroepen van het Europees Parlement in een motie.

 

In de motie van zowel het Committee on Industry, Research and Energy en het Committee on the Internal Market and Consumer Protection van het Europees Parlement wordt aangegeven dat de Europese Unie wat betreft een gezamenlijke digitale markt, een van de speerpunten van de huidige Europese Commissie, het beste af is met een enkele pan-europese telecomtoezichthouder in plaats van de afzonderlijke toezichthouders van de lidstaten. Ook zijn zij ertegen dat de door de EC opgestelde telecomregelgeving wordt verzwakt om de afzonderlijke lidstaten tegemoet te komen op eigen marktomstandigheden.

Taak Europese telecomtoezichthouder
Deze enkele telecomtoezichthouder moet ervoor gaan zorgen dat Europese telecomegulering in het kader van de enkele Europese digitale markt in alle Europese lidstaten hetzelfde is en op dezelfde manier wordt doorgevoerd. Daarnaast moet, aldus beide adviescomités, de Europese Commissie ervoor gaan zorgen dat het regelgevende raamwerk op het gebied van telecom zorgt voor meer concurrentie en dus private investeringen in telecomnetwerken. Ook moet regelgeving het straks mogelijk maken dat er voor OTT-diensten en –leveranciers meer concurrentie mogelijk wordt en er nieuwe investeringen plaatsvinden.

Rol BREREC uitbreiden
De roep om een enkele Europese telecomtoezichthouder betekent dat het Europees Parlement een uitbreiding wil van de rol van de bestaande overkoepelende Europese toezichthouder BEREC. Volgens de motie moet de rol van BEREC , de capaciteit en de beslissingsbevoegdheid van deze pan-europese toezichthouder dan ook worden uitgebreid. De toezichthouder moet ervoor gaan zorgen dat het regelgevend raamwerk consistent door de lidstaten wordt geïmplementeerd, het toezicht houdt op de ontwikkeling van een enkele digitale markt en ervoor zorgt dat grensoverschrijdende telecomproblemen worden opgelost.

Advertenties