Handsetsubsidies lijken langste tijd te hebben gehad

13 januari 2016

smartphone-money-subsidy-770x285Het einde van handsetsubsidies lijkt in zicht. De vier grote Amerikaanse mobiele operators hebben vergevorderde plannen om hieraan een eind te maken. Ook elders ter wereld kan dit weleens het einde van deze subsidies betekenen.

Volgens de website Telecoms.com gaan de vier grote mobiele operators in de Verenigde Staten, Sprint en AT&T stoppen met het geven van toestelsubsidies bij abonnementen, vooral tweejarige abonnementen. De mobiele operators Verizon en T-Mobile USA hebben dit al in een eerder stadium gedaan.

Redenen
Het subsidiëren van handsets maakte bij het ontstaan van mobiele telefonie onderdeel van het businessmodel van mobiele operators om klanten te trekken. Tegenwoordig staan echter de diensten echter centraal en is handsetsubsidie echter niet meer nodig, aldus de operators in kwestie. Niet alle toestelsubsidies worden in de Verenigde Staten losgelaten, maar de operators willen vooral de kosten terugbrengen die deze subsidies met zich mee brengen en daarnaast de prijs van het handset loskoppelen van de prijs van mobiele telefonie- en datadiensten. Ook is in de Verenigde Staten de sim-onlymarkt relatief klein en kunnen veel mensen zich nog niet een los handset veroorloven. Operators willen deze groepen blijven helpen.

Wereldwijde trend
Het loslaten van de toestelsubsidies door mobiele operators speelt zich niet alleen in de Verenigde Staten af. Wereldwijd willen mobiele operators van deze subsidies af, maar doen dit vaak niet uit concurrentieoverwegingen. Toch verwacht Telecoms.com dat in de loop van 2016 ook in andere markten waar mobiele  post-paidabonnementen  meer worden gebruikt dan prepaid, veel mobiele operators hun toestelsubsidies ook gaan afschaffen.

Advertenties