Europese lidstaten willen eigen spectrumbeleid voeren


28 december 2015

telecoms-sector-in-europeDe afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie willen hun eigen spectrumbeleid blijven voeren. Dit geeft minister Kamp aan in een verslag aan de Tweede Kamer over de laatste Telecomraad van de Europese Unie.

 

Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat de EU-lidstaten, naar aanleiding van de verwachte voorstellen van de Europese Commissie over het aanpassen van de telecomregels in 2016, blijkt dat de afzonderlijke lidstaten hier en daar nog enkele belangrijke opmerkingen hebben. Belangrijkste is dat de afzonderlijke lidstaten willen dat er geen centraal geregeld spectrumbeleid komt, maar dat de lidstaten zelf de voorwaarden die aan spectrumvergunningen worden verbonden moeten aansluiten bij nationale omstandigheden. Gelukkig vinden meerdere lidstaten wel dat er een sterke onderlinge samenwerking moet komen als het gaat om het spectrumbeleid. In een eerder voorstel wilde de EC zelf de uitgifte van spectrumbeleid voor alle lidstaten gaan coördineren.

Overige punten
Uit de Europese Telecomraad blijkt verder dat veel lidstaten aandacht vragen voor het een telecomkader dat de groeiende behoefte aan connectiviteit, betrouwbare verbindingen en de toekomstige nodige capaciteit moet inkaderen en zo bijdraagt aan een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat. Veel lidstaten wezen, aldus de Kamerbrief, op de noodzaak voor het investeren in connectiviteit, ook op het platteland. Meerdere landen vinden dat lidstaten daarvoor meer staatssteun moeten kunnen geven. Ook het waarborgen van concurrentie op de telecommarkt had de aandacht. Zeker omdat de huidige regelgeving daarvoor ontoereikend is voor landen met twee netwerken. Nederland heeft aangegeven dat zij voor dreigende duopolies op vaste netwerken een ander model voor ex-ante regulering willen hebben. Ook over regelgeving voor OTT-aanbieders. In plaats van generieke regelgeving bepleiten veel landen dat specifieke regelgeving voor telecombedrijven alleen worden doorgetrokken naar OTT-aanbieders op basis van bewezen noodzaak. Nederland pleit voor mogelijkheden voor landen om rekening te houden met nationale omstandigheden en voorkeuren.

Advertenties