Mobiel betalen wordt mainstream in volwassen markten


24 december 2015

Mobile-walletMobiele eindgebruikers maken over drie jaar in zeer ruime mate gebruik van mobiele betalingsmogelijkheden. Dit constateren de marktexperts van Gartner in een recent onderzoek.

 

Volgens het onderzoek van de marktspecialisten gebruikt tegen 2018 50 procent van de mobiele eindgebruikers in volwassen markten, zoals in de Verenigde Staten, Japan en West-Europa, gebruik van mobiele betalingstoepassingen.  Zij zullen dit vooral doen via smartphones of smart watches. Belangrijkste reden voor deze snelle adoptie is dat de technologie zich zeer snel ontwikkelt en er steeds meer apps, devices en mobiele diensten beschikbaar komen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat eindgebruikers deze diensten steeds vaker gaan gebruiken voor persoonlijke toepassingen en productiviteit. Op dit moment zijn er, aldus Gartner, drie categorieën mobiele betalingsoplossingen beschikbaar. Dit zijn ten eerste betalingen die plaatsvinden via smartphones of wearables met een generieke ‘wallet’, zoals Apple Pay, Android Pay en Vodafone Wallet. Ten tweede zijn er nu mobiele apps van banken beschikbaar en, ten derde, specifieke betaalapps van derde partijen, zoals Starbucks.

Waarschuwingen

Ondanks de goede verwachtingen voor mobiel betalen, komen de onderzoekers van Gartner wel met een waarschuwing over de adoptiegraad. Zo zal mobiel betalen via NFC de komende jaren nog niet echt op gang komen. Dit komt, aldus de onderzoekers, vooral doordat er nog te weinig overeenkomsten voor deze manier van betalen zijn tussen retailers en financiele instellingen. Alleen wijdverspreide platforms en devices maken, volgen Gartner, wel een kans om op termijn door te groeien. Daarnaast concludeert het onderzoek nog dat mobiel betalen en het gebruik van mobiele wallets per uitrol en per land verschilt. Voor alle landen moet apart een betaalinfrastructuur worden ontwikkeld en moeten er overeenkomsten met grote banken en retailers worden gesloten. Dat vertraagt natuurlijk de adoptie.

Advertenties