Mobiel messaginggebruik in financiële sector vaak onveilig

9 december 2015

social messagingWerknemers in de financiële sector gebruiken vaak onveilige mobile messaging apps en platforms om met elkaar en met klanten te communiceren. Dit blijkt uit onderzoek van mobile messagingspecialst Infenite Convergence Solutions.

 

Volgens het onderzoek van de specialist op het gebied van zakelijke mobile messaging is het gebruik van mobile messaging binnen de financiële sector groot. Ongeveer de helft van de onderzochte werknemers in deze sector zou dagelijks mobiele berichten versturen. Mobile messaging wordt vaker gebruikt dan bellen, aldus het onderzoek. Van de ondervraagde medewerkers gebruikt daarnaast 95 procent mobile messaging een paar keer per week. Alleen 8 procent van de ondervraagde medewerkers uit de sector weigert mobile messaging apps te gebruiken, aldus het onderzoek.

Geen veilig platform
Van de respondenten geeft 38 procent van de onderzochte de werknemers hierbij aan dat hun bedrijf of organisatie hiervoor geen eigen veilig platform of een platform van een derde partij heeft. Ongeveer 62 procent geeft aan dat hun werkgever wel vaak een bepaalde app of platform aanwijzen als officieel communicatiemiddel, maar deze zijn vaak publieke commerciële apps en platforms en beantwoorden vaak niet aan de zware beveiligingseisen die de sector hieraan stelt. Op deze manier lopen de bedrijven beveiligingsrisico’s. Zo geeft 20 procent van de respondenten aan dat WhatsApp het officiële messagingplatform is, 18 procent noemt Gchat en 16 procent Facebook Messenger. Van de eindgebruikers die aangeven dat hun werkgever geen eigen officieel messagingplatform heeft, geeft 67 procent ook geen specifiek platform aan om te gebruiken.

Eindconclusie
In hun onderzoek concluderen de experts dat binnen de financiële sector veel bedrijven erg langzaam zijn in het implementeren van grootzakelijke mobiele messagingplatformen. Zij geven aan dat dit voor financiële bedrijven erg gevaarlijk kan zijn, aangezien hun werknemers dit wel doen. Zij gebruiken hiervoor dan vaak publieke messagingdiensten. Het gevaar dat hierdoor vertrouwelijke informatie eenvoudig kan worden afgetapt, is daarom groot. Bedrijven uit de financiële sector doen er daarom goed aan goed beveiligde messagingplatforms te gaan leveren, aldus het onderzoek.

Advertenties