Onderzoek: Interesse publiek voor IoT hoog maar nog veel onbekendheid

4 december 2015

iot-618x336Het algemene publiek is zeer geïnteresseerd in het Internet of Things (IoT) en de daarbij behorende toepassingen, maar is nog vaak onbekend met deze toepassingen. Dit constateren de marktonderzoekers van Strategy Analytics in een onderzoek. Vertrouwen geven in IoT-oplossingen is het belangrijkste voor een algemene doorbraak.

Uit het onderzoek van de marktexperts blijkt dat het algemene publiek, op basis van onderzoek in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, veel interesse heeft in de toepassingen die de komst van het IoT met zich meebrengt. Vooral als het daarbij gaat om oplossingen die bestaande wereldomvattende problemen kunnen oplossen en het gedrag en voorkeuren van mensen kunnen leren om het leven van mensen gemakkelijker te maken. Vooral het makkelijker, eenvoudiger en efficiënter maken van het leven is voor de onderzochte consumenten het belangrijkst. Een andere belangrijke toepassing die de consumenten zien is die van gezondheidstoepassingen en welzijn.

Betere educatie
Toch is de kennis van het IoT en de toepassingen die het kan brengen voor velen van hen nog onbekend, zo signaleert het onderzoek. De specialisten vinden daarom dat het algemene publiek beter moet worden voorgelicht over de bestaande IoT-toepassingen. Eindgebruikers zouden zowel kortetermijnoplossingen moeten worden getoond als langetermijnbesparingen die de IoT-toepassingen zouden kunnen opleveren. Bijvoorbeeld gemakkelijk te gebruiken interfaces en systemen die een naadloze interactie mogelijk maken tussen verschillende devices. Daarnaast moeten er ook enkele belangrijke bezwaren moeten worden geslecht die consumenten bij het IoT nog zien. Dit zijn, aldus Strategy Analytics, vooral zaken rondom privacy en beveiliging. Ongeveer 80 procent van de respondenten geeft aan dat zij bij zaken rondom het IoT graag willen weten wie hun persoonlijke informatie verzamelt en waarvoor het wordt gebruikt. Andere bezorgdheden van consumenten over het IoT zijn de stabiliteit ervan, de accuratesse van de toepassingen en de betrouwbaarheid ervan. Ook zijn ze bezorgd dat devices, ondanks de beloften, niet naadloos met elkaar samenwerken en dat de kosten de voordelen overtreffen.

Vertrouwen wekken

De specialisten van Strategy Analytics geven in hun onderzoek aan dat het geven van vertrouwen in de werking van het IoT aan het algemene publiek de belangrijkste factor is voor een grote doorbraak. Consumenten moeten de technologische oplossingen vertrouwen en oplossingen moeten daarom kunnen samenwerken met alle platforms. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat eindgebruikers de toepassingen geheel aan hun eigen voorkeuren kunnen aanpassen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat deze eindgebruikers voelen dat zij de totale controle hebben over de toepassingen, hun gebruikerservaring en meest belangrijk hun eigen data. Consumenten moeten zich er zeker over voelen dat zij weten hoe zij IoT-toepassingen moeten gebruiken, dat zij weten dat hun persoonlijke gegevens alleen voor hun eigen voordeel worden verzameld en dat zij zich er veilig over voelen dat deze persoonlijke gegevens op geen  enkele manier gevaar lopen.

Advertenties