Citrix-onderzoek: Nederlandse bedrijven hinderen mobiel werken

16 november 2015

mobile-telecomMobiel werken is voor Nederlandse werknemers nog steeds geen feest. Slechts een derde van de bedrijven heeft hiervoor speciaal beleid, de rest loopt achter de feiten aan of staat mobiel werken helemaal niet toe. Dit concludeert mobiel werkenspecialist Citrix in een onderzoek. Bedrijven kunnen hier dus nog veel aan doen.

Uit het door METISfiles gehouden onderzoek onder ruim 500 Nederlandse mobiele werkers blijkt dat, ondanks alle mooie woorden over mobiel werken en de voordelen daarvan, zoals efficiënter werken, betere bereikbaarheid en minder reistijd, blijkt de praktijk flink tegen te vallen. Zo geeft maar liefst 39 procent van de respondenten aan dat hun bedrijf geen beleid heeft die mobiel werken echt stimuleert. Slechts 3 procent geeft aan dat hun bedrijf of organisatie een duidelijk beleid heeft voor mobiel werken. Daarnaast geeft 98 procent dat hu organisatie alleen een adhoc-beleid heeft, 13 procent helemaal geen beleid. Ook geeft 15 procent van de Nederlandse respondenten aan dat hun bedrijf of organisatie mobiel werken niet stimuleert en zelfs 10 geeft aan dat hun werkgever mobiel werken verbiedt. Mobiel werken vindt het meeste plaats met laptops van de zaak en voornamelijk privé smartphones.

Redenen ontbreken beleid
In het onderzoek gaan de specialisten ander in op de redenen waarom er geen beleid is of mobiel werken wordt tegengegaan. Uit de resultaten blijkt dat in 40 procent van de gevallen het gaat om angst voor gebrek aan controle door het management. Daarnaast geeft 33 procent van de respondenten aan dat het management denkt dat mobiel werken tot minder saamhorigheid binnen het bedrijf of organisatie zal leiden. Verder geeft 29 procent aan dat het management opziet tegen de complexiteit van een mobiele organisatie. Al nadelen van mobiel werken geven de onderzochte medewerkers zelf andere verschijnselen aan. Zij zien vooral technische problemen als lange laadtijden, slechte verbindingen, omslachtige inlogprocedures, gebrekkige beveiliging en administratieve rompslomp als een probleem. Opvallen zien zij ook de continue bereikbaarheid als een bezwaar en dat de werkgever altijd weet waar de werknemer zich bevindt en wat deze medewerker uitvoert.

Aanbevelingen
De onderzoekers vroegen ten slotte ook hoe werkgevers het hun werknemers makkelijker kunnen maken om mobiel te kunnen werken en ook de balans tussen werk en privé in de hand te houden. Zo geeft 68 procent van de respondenten aan dat zij graag zouden zien dat hun werkgevers hen de toegang tot bedrijfsdata en apps in de avond, nacht en weekend zou ontzeggen. Medewerkers vinden het dus prettig dat er maatregelen komen die de mobiele werktijden begrenzen. Andere voorgestelde maatregelen om mobiel weken prettiger en eenvoudiger te maken zijn onder meer vereenvoudigde aanmeldprocedures voor bedrijfsgegevens en apps, 51 procent, en betere toegang tot noodzakelijke apps en data, 61 procent van de respondenten. Daarnaast komen nog single sign-on en betere beveiliging. Tot slot vindt 41 procent van de respondenten dat de werkgever verantwoordelijk is voor de beveiliging bij mobiel werken.

Advertenties