Onderzoek: Nederlands frequentiebeleid overheid goed ingezet


30 oktober 2015

spectrumUit onderzoek van de KWINK Groep in opdracht van het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken blijkt dat het nationale frequentiebeleid de afgelopen tien jaar goed heeft gefunctioneerd. Wel zijn er voor de nabije toekomst uitdagingen te verwachten.

 

Uit het onderzoek van de consultants blijkt dat het nationale frequentiebeleid, zoals vastgelegd in de Nota Frequentiebeleid 2005, dat de afgelopen tien jaar door EZ is uitgevoerd, zijn doelstellingen heeft gehaald Inmiddels wordt het Nederlandse spectrum efficiënt gebruikt, aldus de consultants.

Toekomstige uitdagingen
Voor de nabije toekomst signaleren de experts op spectrum- en frequentiegebied wel enkele uitdagingen. In de eerste plaats is dat het stimuleren van de mogelijkheden om delen van het spectrum te verhandelen. Een tweede toekomstige uitdaging is het vergroten van de voorspelbaarheid van het beleid rondom verdeelmomenten. Onder deze verdeelmomenten verstaan de specialisten het verlengen of veilen van spectrum. Een derde uitdaging die wordt aangegeven is het inbouwen van sterkere prikkels voor een efficiënter spectrumgebruik voor publieke taken. Tot slot is de vierde en laatste uitdaging het benoemen van de vraag hoe belangrijke voorwaarden voor het publiek, zoals bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de verbindingen voor toepassingen en diensten. Vooral voor die diensten die door de samenleving als kritisch worden gezien, zoals mobiele bellen, sms-versturen en WiFi en mobiel internet.

Nieuw beleid
Het ministerie van Economische Zaken heeft het rapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe visie op het nationale frequentiebeleid wordt halverwege volgend jaar, in 2016, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Advertenties