Wereldwijde telecommarkt blijft onder druk

26 oktober 2015

300px-Parabolic_antennasDe wereldwijde telecommarkt blijft de komende vier jaar nog onder druk staan. Dit constateren de Franse marktonderzoekers van IDATE in een onderzoek. Druk komt vooral van langzame groei en een toenemende consolidatie.

Uit het onderzoek van de Franse specialisten naar de ontwikkelingen van de wereldwijde telecommarkt in de komende vijf jaar blijkt dat de omzet uit de telecomdienstenmarkt groeit van 1,097 miljard euro in 2014 naar 1,219 miljard euro in 2019. Dit is in totaal een groei van 2,1 procent. De langzame groei is vooral het gevolg, zo stellen de specialisten, van een langzame groei en de toenemende consolidatie van de markt in de wereld. Mobiele operators laten wereldwijd een wisselend beeld zien. Zo krijgen mobiele operators in opkomende markten te maken met een langzamere groei. Toch zien mobiele operators uit deze landen wel mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden naar andere markten, vooral in Afrika en Latijns-Amerika, maar ook zelfs Europa. Europese telecomoperators blijven het volgens het marktonderzoek lastig hebben en zien allen, behalve Deutsche Telekom, hun marktaandeel achteruitgaan.

Groei van mobiele diensten

De specialisten stellen verder dat vooral de mobiele markt flink toeneemt. Tegen 2018 zijn er, volgens IDATE, wereldwijd ongeveer 8 miljard mobiele eindgebruikers. Dit is een toename van 16 procent ten opzichte van 2014. Tussen 2018 en 2019 komen daar nog eens 200 miljoen eindgebruikers bij, voorspelt het onderzoek. Aangezien in 2014 al meer dan 100 procent penetratie is bereikt, zal het aantal mobiele abonnees in de onderzoeksperiode langzamer toenemen. De omzet uit mobiele diensten groeien tussen 2014 en 2019 met 14 procent, gemiddeld 2,9 procent per jaar, tot 316 miljard euro in 2019. Ook constateren de onderzoekers dat het aantal eindgebruikers van LTE sterk toeneemt in alle regio’s.

Vaste diensten wisselend
De markt voor vaste diensten toont, aldus IDATE, in de periode 2014-2019 een wisselend beeld. In de ze periode zal het aantal vaste internetgebruikers wereldwijd toenemen. Wel zal het wereldwijde aantal van 1 miljard vaste internetgebruikers pas tegen 2020 worden gerealiseerd. Eind 2019 zijn het er 900 miljoen. De groei van vaste breedband wordt gedreven door een drietal factoren. In de eerste plaats het succes van triple play-bundels en de interesse voor video-applicaties. Ten tweede de groeiende investeringen van telecomoperators in hun infrastructuur voor mobiele netwerken en vaste breedband. De laatste groeifactor is, aldus de marktonderzoekers, het comfort dat supersnelle breedband biedt en de nieuwe diensten die het mogelijk maakt. Traditionele vaste telefonie zal blijven dalen, vooral door de concurrentie van mobiel bellen en VoIP.

Advertenties