Mobiel betalen groeit in Europa

21 oktober 2015

86c01802Steeds meer smartphonegebruikers omarmen in Europa de toepassingen van mobiel betalen. Dit komt naar voren uit recent onderzoek van Forrester. Het gebruik zal in de komende jaren blijven toenemen, maar Europeanen hebben ook nog veel angsten.
Uit het onderzoek van de marktonderzoekers blijkt dat inmiddels een kwart, 25 procent, van de Europeanen banktransacties via een mobiel device, smartphone of tablet, afhandelt. In de Verenigde Staten ligt dit percentage nog iets hoger; 36 procent. Mobiel bankieren via  de smartphone is nog het meest populair, hoewel in Europa het mobiel bankieren via een tablet toeneemt van 11 naar 13 procent. In de Verenigde Staten daalt het percentage tablet-bankierders van 13 naar 9 procent. Mobiel bankieren, zo voorspellen de marktonderzoekers, gaat de komende jaren alleen nog maar toenemen. Op den duur zal mobiel bankieren het huidige online bankieren gaan verdrukken voor dagelijkse taken.

Populairste activiteiten
Europeanen gebruiken hun mobiele device het liefst, 78 procent, voor het checken van hun rekening. Andere populaire activiteiten op het gebied van mobiel bankieren voor Europeanen zijn het bekijken of checken van een recente banktransactie, 53 procent, en het ontvangen van een sms-alert voor mobiel bankieren, 40 procent. In de Verenigde Staten zijn deze activiteiten het checken van de bankrekening, 80 procent, het bekijken van een recente banktransactie, 52 procent, en het overmaken van geld tussen bankrekeningen van dezelfde bank, 45 procent. In de Verenigde Staten zijn verder mobiele rekeningen en het betalen daarvan via een mobiel device in opkomst. 35 procent van de mobiele bankierders in dit land heeft inmiddels wel eens een rekening gezien of betaald via hun mobiele device. Daarnaast heeft 16 procent wel eens een mobiele rekening direct op hun mobiele device toegevoegd. In Europa ligt dit percentage lager omdat Europeanen meer gewend zijn om hun rekening automatisch te betalen dan in de Verenigde Staten. In Europa heeft slechts 24 procent wel eens een mobiele rekening betaald, aldus het onderzoek.

Angsten

Uit het onderzoek blijkt verder nog, niet geheel verrassend, dat privacy en beveiligingsproblemen voor veel eindgebruikers nog een belangrijke reden zijn om mobiel bankieren nog niet te gebruiken. Ongeveer 32 procent van de 17.000 respondenten uit Europa geeft aan dat zij mobiel bankieren nog niet veilig vinden. Daarnaast vertrouwt nog eens 30 procent bankieren op een mobiel device niet. Er valt dus, volgens de onderzoekers, best nog wel wat te winnen.

Advertenties