Moody’s: Europese telecomsector vindt volgend jaar weer weg omhoog

16 oktober 2015

europaVolgens onderzoek van kredietspecialist Moody’s ziet de nabije toekomst voor de Europese telecomsector er weer zonnig uit. Vanaf volgend jaar zien de meeste Europese telecomoperators weer de omzet weer stijgen. Wel moet het beleid van de Europese Unie geen roet in het eten gooien.

Uit het rapport The Telecommunications Service Providers-EMEA: Revenu Growth Rings in Change of Outlook van de gerenommeerde Amerikaanse kredietspecialist blijkt dat Europese telecomoperators vanaf 2016 hun omzet weer zien stijgen. In de komende twaalf tot achttien maanden gaat de omzet van de operators met 1 tot 2 procent omhoog. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een toenemende vraag van consumenten naar breedbandtoepassingen voor vast en mobiel dataverkeer en een toenemende koopkracht van Europese consumenten. Daarnaast helpt ook de in beweging zijnde omslag bij telecomoperators van focus op prijs naar kwalitatieve dienstverlening bij het omhooggaan van de omzet. Door bijvoorbeeld meer premiumpakketten te verkopen, verhogen op dit moment de Europese telecomoperators hun ARPU.

Toenemende consolidatie

De financiële experts verwachten verder dat de consolidatie op de Europese telecommarkt door fusies en overnames blijft doorzetten. Belangrijkste motief voor deze overnames is het versterken van hun aanwezigheid op de markt om hun aanbod van vaste en mobiele diensten verder te versterken. Grote overnames vinden, aldus het rapport, echter niet plaats omdat telecomoperators hun huidige financiële schuldpositie niet willen verslechteren. Markten waarin deze fusies en overnames plaats kunnen vinden zijn, volgens Moody’s, Frankrijk, Italië, Denemarken, Polen, Zweden en Spanje.

Waarschuwing aan Europese Unie
Hoewel de vooruitzichten voor de Europese telecomsector dus goed zijn, richten de onderzoekers wel een waarschuwing aan het adres van de Europese Unie. Volgens Moody’s gaat de EU zich met een balanceervoorstelling bezighouden die niet altijd goed voor de sector kan uitwerken. In plaats van het stimuleren van investeringen, zou de EU meer focus gaan leggen op prijsconcurrentie. Dit komt onder meer in tot uiting in de voorgenomen plannen tot regulering van spectrumharmonisatie, minder regels en meer eenduidige wetgeving om zo meer concurrentie te bewerkstelligen. Deze regulering zou balanceren met het bestaande beleid voor lagere consumentenprijzen gekoppeld aan meer flexibiliteit voor operators om een goede ROI te bewerkstelligen. Op deze manier kan dan weer worden geïnvesteerd in netwerken en diensten. De onderzoekers geven aan dat zij bezorgd zijn over recente uitlatingen van eurocommissaris Ansip dat soepelere concurrentieregels niet altijd het juiste antwoord zijn om het verbeteren van de Europese telecommarkt, net zo min als consolidatie binnen de sector. Volgens Moody’s kan dit mogelijk toch gevolgen hebben voor de nabije toekomst van de Europese telecommarkt.

Advertenties