Veel datalekken via mobiele devices bij bedrijven


12 oktober 2015

mobile-device-securityVeel bedrijven krijgen te maken met het lekken van gevoelige informatie via mobiele devices. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de mobiele beveiligingsspecialisten van Lookout.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 74 procent van de 100 onderzochte grote bedrijven een datalek heeft gehad door problemen met de beveiliging van mobiele devices. Deze problemen zijn in 38 procent van de gevallen veroorzaakt door kwetsbaarheden in de beveiliging, 36 procent door mobiele apps waarin malware aanwezig was en in 30 procent door het gebruik van onbeveiligde WiFi-verbindingen door medewerkers. Van de respondenten geeft maar liefst 95 procent aan dat zij zich wel bewust zijn van de gevaren van mobiele devices voor gevoelige zakelijke informatie en dat deze het risico op datalekken vergroten.

Beveiliging niet afdoende
Uit het rapport blijkt verder dat veel bedrijven de mobiele beveiliging nog niet helemaal op orde hebben. Van de respondenten geeft 82 procent aan dat tenminste de helft van alle zakelijke bedrijfsinformatie toegankelijk is voor mobiele devices. Het gaat hierbij in 48 procent van de gevallen om mobiele devices met Android en in 42 procent van de gevallen is de informatie toegankelijk via een Apple-device. De respondenten maken zich wel zorgen over de beveiliging. Ongeveer 73 procent van de respondenten geeft aan dat apps met malware de grootste bron van hun mobiele zorgen zijn. In 66 procent gaat het om mobiele apps die toegang hebben tot gevoelige informatie of deze kunnen doorsturen en 64 procent geeft aan bezorgd te zijn om mobiele apps met beveiligingslekken. Andere veel genoemde zorgen zijn onbeveiligde WiFi-verbindingen, malafide configuratieprofielen, het rooten of jailbreaken van mobiele devices en apps die niet afkomstig zijn van een officiële app-store. Van de respondenten geeft 90 procent aan binnen een jaar met afdoende maatregelen te komen.

Advertenties