Mobiele operators steeds meer afhankelijk van WiFi-netwerken

9 oktober 2015

wifi-cameraMobiele operators zijn in toenemende mate afhankelijk van WiFi-netwerken, maar zijn nog langzaam in het uitrollen van hotspots met Hotspot 2.0-technologie. De uitrol van WiFi kan hen echter veel goede zaken opleveren, aldus de experts van ABI Research.
Volgens het onderzoek van de marktexperts gebruiken mobiele operators steeds meet direct of indirect WiFi-netwerken voor hun netwerkbeheer. Hierbij maken zij in toenemende mate gebruik van de laatste WiFi-hotspottechnologie Hotspot 2.0. De komende vijf jaar, tot 2020, zal het aantal WiFi-locaties die deze technologie gebruikt, wereldwijd de 6 miljoen overschrijden. De technologie biedt operators de mogelijkheid om de eindgebruikerervaring te verbeteren en meer interactie met de eindgebruikers te krijgen, aldus de onderzoekers.

Lage adoptie
De onderzoekers signaleren wel dat mobiele operators nog niet snel de Hotspot 2.0-technologie oppakken. Daarnaast ontbreekt het hen nog om winst te maken uit het aanbieden van deze WiFi-technologie. Met de technologie, zo stelt ABI Research, kunnen mobiele operators uiteindelijk verschillende netwerkpolicies beter doorvoeren. Deze nieuwe policies moeten op hun beurt weer de implementatie van nieuwe businessmodellen en diensten aanwakkeren en daarbij natuurlijk de adoptie door de markt van deze diensten.

Speerpunten
In het onderzoek constateren de experts uiteindelijk ook een aantal speerpunten die mobiele operators kunnen doorvoeren met behulp van Hotspot 2.0. In de eerste plaats is dat de uitrol van op IMS gebaseerde WiFi-bellen. Volgens de experts zal WiFi-bellen op termijn een belangrijke plaats gaan innemen in 4G- en 5G-netwerken. Zeker nu ook VoLTE in opkomst is. Een tweede speerpunt als gevolg van carrier WiFi is voor mobiele operators de migratie naar de 802.11ac-standaard. Hiermee kunnen zij congestie van mobiel verkeer op publieke plekken beter aanpakken of zelfs vermijden.

Advertenties