Smartphonegebruikers oefenen meer invloed uit door delen informatie

2 oktober 2015

150915-sharing-over-smartphone-580Door privé-informatie te delen oefenen smartphonegerbruikers meer invloed uit op anderen en vooral bedrijven. Dit is de conclusie van de onderzoekers van Ericsson’s ConsumerLab naar informatiedeling door smartphonegebruikers.
Uit het wereldwijd gehouden onderzoek door de onderzoeksspecialisten van de Zweedse netwerkleverancier blijkt dat 69 procent van de onderzochte smartphonegebruikers op dit moment meer persoonlijke informatie en content online delen dan twee jaar geleden. Dit hoeft niet alleen persoonlijke informatie van henzelf te zijn, maar ook van anderen en va bedrijven en/of overheidsorganisaties. Volgens de onderzoekers worden smartphonegebruikers in het laatste geval, waarbij ze zaken van bedrijven en/of overheden delen, steeds vaker zogenoemde‘citizen journalists’. Bedrijven en overheden worden hierdoor meer in de gaten gehouden. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat het online delen van informatie een goede manier is voor klokkenluiders om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen. Dit wordt als positief ervaren, aldus de specialisten van Ericsson.

Invloed vergroten
Uit het onderzoek blijkt verder dat het delen van informatie voor meer dan de helft een positief gegeven is en hen invloed geeft op de handel en wandel van bedrijven en overheidsinstellingen. Daarnaast geeft 37 procent van de onderzochte smartphonegebruikers aan dat zij het publiek delen van informatie over wantoestanden beter vinden dan deze wantoestanden bij de politie te rapporteren. Op deze manier krijgen zij het gevoel dat zij meer druk op het bedrijfsleven en de overheid kunnen zetten om veranderingen door te voeren. Ongeveer 51 procent van de respondenten geeft aan dat door het online delen van informatie zij meer invloed uitoefenen over bedrijven en overheden.

 

Schermafbeelding 2015-10-01 om 12.02.52

Privacy blijft belangrijk
Ondanks dat smartphonegebruikers met het delen van informatie belangrijk vinden, is privacy voor hen nog steeds erg belangrijk. Zo geeft 64 procent van de respondenten aan dat zij graag zelf wil voorkomen dat negatieve informatie over hen op het internet wordt gedeeld. Zij vinden daarom dat de bescherming van persoonlijke informatie een belangrijke prioriteit moet vormen op de politieke agenda van overheden.

Advertenties