Home > Branchenieuws, Internet of Things, Onderzoek, Zakelijke markt > IDC: Bedrijfsleven omarmt Internet of Things definitief

IDC: Bedrijfsleven omarmt Internet of Things definitief

2 oktober 2015

iotHet bedrijfsleven is flink bezig om de toepassingen van het Internet of Things (IoT) te omarmen. Dit blijkt uit een rapport van de marktonderzoekers van IDC. Dit geldt voor alle bedrijfssectoren.
Uit het onderzoek onder meer dan 2000 bedrijven van de marktspecialisten blijkt dat bijna 73 procent al IoT-toepassingen heeft uitgerold of dat van plan is te doen in het komende jaar. Ongeveer de helft van het aantal werknemers heeft al eens van het IoT gehoord. Belangrijkste kantelpunt voor de bedrijven om daadwerkelijk IoT te gaan inzetten wanneer het potentieel daar is als het gaat om uitgaven en het aantal endpoints die via het IoT met elkaar kunnen worden verbonden. Bedrijven zien steeds meer in dat het gebruik van IoT-toepassingen voor hun bedrijfsvoering van zeer strategische waarde is.

Sectoren
Uit het onderzoek blijkt dat eigenlijk alle bedrijfssectoren druk bezig zijn met het uitrollen van IoT-toepassingen of zich ervan bewust zijn dat dit moet gebeuren. In de retail- en maakindustrie zijn respectievelijk 56 en 53 procent van de respondenten uit deze sectoren zich bewust van hoe belangrijk het IoT voor hen is. Van alle respondenten geeft 58 procent van deze respondenten aan dat het IoT strategisch belangrijk is. 24 procent ziet het IoT als een transitietechnologie. De gezondheidssector is de grootste sector, 72 procent van de respondenten uit deze sector geeft dit aan, die IoT het meest strategisch voor hun bedrijfsvoering vindt. De transport- en de maaksector liggen wat dit betreft op respectievelijk 67 en 66 procent. Opvallend is dat de overheidssector flink achterloopt op het gebied van het omarmen van het IoT. Vaak hebben overheidsinstellingen nog veel informatie nodig over het hoe en waarom van het IoT, aldus de specialisten van IDC in hun rapport.

Overige bevindingen
In hun onderzoek concluderen de experts verder dat beveiliging voor bedrijven nog steeds een uitdaging vormt als het gaat om het IoT. Kosten vooraf en nadien vormen nu echter de topuitdagingen, aldus IDC. Daarnaast nemen bedrijven steeds meer softwarematige IoT-oplossingen af in plaats van hardware. Dit betekent dat hardwareleveranciers meer moeite hebben om hun IoT-producten bij bedrijven af te zetten. IoT-processen bij bedrijven bevinden zich verder steeds vaker aan het eind van de bedrijfsnetwerken. Dit vereist dat bedrijven steeds ingewikkelder IOT-architecturen moeten implementeren.

Advertenties