BYOD langzaam geaccepteerd bij Nederlandse bedrijven

23 september 2015

byod1Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven staat toe dat zijn medewerkers hun eigen mobiele apparatuur op de werkvloer gebruiken. Dit blijkt uit een recent onderzoek door ICT-specialist Telindus. Veel invloed heeft dit nog niet op de bedrijfsnetwerken, zo stellen de onderzoekers.
Uit het onderzoek onder 115 Nederlandse IT-beslissers blijkt dat inmiddels 57 procent van de onderzochte bedrijven het gebruik van persoonlijke mobiele devices op de werkvloer (BYOD) toestaat. Om dit in goede banen te leiden heeft 95 procent van deze bedrijven maatregelen getroffen om de toegang van deze devices tot het bedrijfsnetwerk te faciliteren. De resterende 43 procent van de respondenten staat BYOD nog niet toe. Als reden hiervoor geeft 92 procent beveiliging en 33 procent beheerredenen.

Persoonlijke-devices-op-bedrijfsnetwerk

Geen netwerkproblemen

Volgens de onderzoekers geeft 63 procent van de bedrijven die wel BYOD toestaan aan dat zij hierdoor geen problemen ondervinden met de prestaties van hun bedrijfsnetwerken. Daarnaast blijkt dat 60 procent van de pro-BYOD bedrijven maatregelen heeft genomen die het bedrijfsnetwerk uitbreiden met draadloze toegang. De overige 40 procent geeft aan dat zij extra beveiligingsmaatregelen hebben genomen die toegang van privéapparatuur tot bedrijfsnetwerken moet vergemakkelijken. Van deze laatste groep bedrijven heeft het merendeel, 77 procent, extra beveiligingssoftware en –hardware geïnstalleerd. Slechts 8 procent geeft aan een specifiek beleid en/of policies te hebben opgesteld.

Volle potentieel nog niet gebruikt
Volgens de experts van Telindus ervaren de meeste bedrijven die BYOD toestaan nog geen problemen met hun netwerken omdat het volle potentieel van BYOD door hen nog niet wordt gebruikt. Veel bedrijven zijn nog erg terughoudend in het gebruik van BYOD vanwege alle mogelijke beveiligingsproblemen. Toegang wordt vaak nog via een apart netwerk geregeld en niet via het productienetwerk. Met de komst van Choose Your Own Device (CYOD), waarbij bedrijven hun medewerkers een beperkt aantal toestellen toestaan om op de werkvloer te gebruiken, kan dit ondervangen. Met CYOD zijn er veel minder beheersproblemen. Telindus geeft aan dat bedrijven daarom het beste goed kunnen gaan nadenken over een goede infrastructuur die toegang van mobiele devices binnen bedrijfsnetwerken vergemakkelijkt. Op die manier, zo stellen de onderzoekers, kan BYOD bijdragen aan betere bedrijfsuccessen.

Advertenties