Mobiel contactloos betalen wordt steeds meer gewoon

21 september 2015

mobile-paymentsMobiel contactloos betalen wordt de komende jaren steeds meer gewoon. Dit constateren de experts van Juniper Research in een onderzoek.
Uit het onderzoek van de marktexperts blijkt dat het aantal eindgebruikers van mobiel contactloos betalen aan het eind van 2016 ongeveer 200 miljoen bedraagt. Dit is een groei van maar liefst 100 procent sinds 2014. Waar in historisch opzicht mobiel contactloos betalen vooral veel in opkomende markt werd gebruikt, zien de onderzoekers nu ook een sterke groei in meer ontwikkelde markten. Oorzaak van deze opleving is volgens hen de komst van diensten als Apple Pay, Samsung Pay en het binnenkort te lanceren Android Pay. Ook zien zij dat veel banken met diensten komen die, in samenwerkingsverbanden met creditcardmaatschappijen,

Overige uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt verder nog dat mobiele contactloze betaaltoepassingen die door samenwerkingsverbanden van mobiele operators worden uitgevoerd weinig resultaat behalen. Daarnaast zien de specialisten van Juniper Research dat mobiele contactloze betaaltoepassingen steeds vaker worden gebruikt voor sparen en distributie van salarissen. Tot slot gebruiken meer dan 100 miljoen eindgebruikers mobiele contactloze betaaloplossingen voor verzekeringen.

Advertenties