06-nummers voorlopig nog voldoende beschikbaar

8 september 2015

14692_telefonie-twee-meisjes-met-smartphonesHoewel de vraag naar beschikbare Nederlandse mobiele 06-nummers de komende jaren flink blijft toenemen, blijven er vooralsnog nog voldoende 06-nummers beschikbaar. Dit stelt telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt op basis van zijn jaarlijkse onderzoek naar de nummeruitgifte in Nederland.
In de Schaarsterapportage 2014 geeft de toezichthouder aan dat het aantal beschikbare mobiele o6-nummers de komende jaren voldoende blijft. Wel neemt het aantal uitgegeven 06-nummers toe, aldus de het rapport. In 2014 is het aantal gebruikte 06-nummers gestegen van 90 procent naar 90,7 procent. In totaal gaat het hierbij om 53 miljoen uitgegeven 06-nummers.

Juiste gebruik
De ACM let er goed op dat telecomaanbieders 06-nummers alleen uitgeven voor mobiel bellen. De toezichthouder let streng op oneigenlijk gebruik. Mobiele nummers voor M2M- en IoT-toepassingen mogen niet binnen de 06-reeksen worden gebruikt. Hiervoor heeft de telecomwaakhond een speciale nummereeks, de 097-nummers, in het leven geroepen. Hierdoor wordt voorkomen dat de 06-nummerreeksen sneller opraken dan verwacht. De ACM gaat actief letten op het juiste gebruik door telecomoperators van de 097-reeksen voor M2M- en IoT-toepassingen. Vooral omdat de toezichthouder verwacht dat dit soort mobiele toepassingen de komende jaren flink zullen groeien. Binnenkort start de ACM met een bewustwordingscampagne voor operators voor het juiste gebruik van 06- en 097-nummers. Wel stelt de ACM dat operators bestaande eindgebruikers van M2M met een 06-nummer niet meteen hoeven om te patchen naar een 097-nummer. Dit moeten doen als zij een nieuwe overeenkomst aangaan of een bestaande verlengen.

Vaste nummers
Uit het rapport blijkt tevens dat het aantal uitgegeven vaste telefoonnummers blijft toenemen. In2014 steeg het aantal vaste telefoonnummers van 23,1 naar 23,9 procent. Een reden hiervoor geeft het rapport niet. Wellicht speelt hierbij een rol dat vaste telefonie licht toeneemt, onder meer door het aanbod van VoIP via glasvezel.

Advertenties