EZ verankert compensatieregeling telecomstoringen in wetswijziging

3 september 2015

300px-Parabolic_antennasHet Ministerie van Economische Zaken heeft een verzamelde wetswijziging van de Telecomwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van de onderdelen is de verankering van de compensatieregeling bij grote telecomstoringen.
In de naar de Tweede Kamer verstuurde vezamelwetswijziging (http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z15441&dossier=34271) stelt het voor telecom verantwoordelijk ministerie onder andere voor een compensatieregeling voor consumenten en kleine zakelijke eindgebruikers bij grote telecomstoringen nu wettelijk vast te leggen. Dit omdat de Nederlandse telecombranche, zo stelt verantwoordelijk minister Henk Kamp in de Memorie van Toelichting, zelf niet door zelfregulering op dit thema tot een akkoord is gekomen. Daarom is wettelijk ingrijpen noodzakelijk geworden. Volgens de minister is vooral de bescherming van consumenten een gerechtvaardigd belang om te interveniëren in de markt. Consumenten en kleinzakelijke gebruikers hebben, aldus EZ, een onvoldoende sterke onderhandelingspositie om met de aanbieder afspraken te maken over een compensatie bij uitval van telecomdiensten.

Compensatieregeling
Met de nu voorgestelde wettelijke compensatieregeling worden de leveranciers ven telecomdiensten verplicht om abonnees in het door storing getroffen gebied te compenseren als een afgenomen openbare telecomdienst geheel wordt onderbroken als gevolg van een storing in het netwerk van de betreffende aanbieder. Van een onderbroken dienst is sprake als een dienst die als aparte dient valt te onderscheiden in zijn geheel niet beschikbaar is. Dit betekent onder meer dat wanneer, in het geval bij triple play, bijvoorbeeld de telefonie niet beschikbaar is door een storing, de gehele dienst niet beschikbaar is en dus compensatie moet worden verleend. Dart televisie en/of het internet het dan wel doen, maakt dan niet uit. Tot slot geeft het wetsvoorstel aan dat alleen de abonnees recht hebben op compensatie in het gebied dat door de storing is getroffen. De compensatieregeling moet dit jaar nog in werking treden.

Andere wetswijzigingen
In de naar de Kamer toegestuurde verzamel wet staan ook nog enkele andere interessante wetswijzigingen vermeld. Zo wordt de rechtspositie van kleine zakelijke eindgebruikers van telecomdiensten gewijzigd. De voorwaarden voor deze groep ondernemers wordt nu grotendeels gelijk getrokken met de voorwaarden voor consumentenpakketten. Hierdoor moeten de kleine afnemers makkelijker kunnen overstappen naar een andere aanbieder. Daarnaast komt er een continuiteits plan voor radio-uitzendingen bij storingen in de zendmasten. Dit naar aanleiding van de branden in de radiotorens van Smilde en IJsselstein in 2011. Dit plan komt naast het convenant dat alle betrokken partijen al hiervoor in 2014 sloten.

Advertenties