Operators investeren meer in speciale antennes voor grote gebouwen

28 augustus 2015

DAS-antennasOperators investeren meer in speciale mobiele antennes, Distibuted Antenna Systems (DAS), voor betere draadloze dekking in grote locaties. Dit constateren de specialisten van IHS-Infonetics.

Volgens het onderzoek van de telecomspecialisten investeren uiteenlopende operators, van mobiele operators tot kabelmaatschappijen steeds vaker in DAS-antennes. Met deze antennes kunnen zij locaties waarbinnen veel mensen samenkomen, zoals sportstadions, vliegvelden en winkelcentra, voorzien van een beter mobiele of WiFi-netwerkdekking. De experts verwachten dat de investeringen in deze apparatuur zich tussen dit jaar, 2015, en 2018 zullen verdriedubbelen.

su15_das_chart

Overige onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt verder dat de voornaamste reden voor uitbreiding van het DAS-antennenetwerk ligt in het verbeteren van de indoordekking. Een belemmering voor de uitrol van dit soort antennenetwerken is de kosten van de uitrol, aldus de respondenten. Tot slot geeft een meerderheid van de respondenten, 88 procent, aan dat zij een uitrolmodel hanteren waarbij de operator de volledige eigenaar is van het DAS-netwerk en de operator deze uitrol volledig financiert en beheert.

Advertenties